# rada

Prečítajte si o navrhovanom rozšírení vecí, ktoré nebudú podliehať exekúcii, ako aj o tom, prečo je oddôvodnená potreba novelizácie Exekučného poriadku.

26. 07. 2015 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Každoročne si na Slovensku 5. júla pripomíname príchod dvoch solúnskych bratov. Ich misia bola taká silná, že jej “dedičstvo” sa v 1992 dostalo až do našej ústavy.

05. 07. 2015 5 min. Kristína Jurišová

Napriek skutočnosti, že do právomoci Ústavného súdu Českej republiky nepatrí preskúmavanie správnosti podústavného práva, nepreskúmava teda bežnú zákonnosť, ale dozoruje nad ochranou ústavnosti, vo svojej judikatúre vymedzil kritériá, na ktoré by mali všeobecné súdy prihliadať, a to v konaniach týkajúcich sa maloletých. 

23. 06. 2015 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

V súvislosti s blížiacou sa účinnosťou Civilného mimosporového poriadku prichádza otázka. Aký vplyv bude mať táto rozsiahla zmena, ktorá samozrejme nezasiahne len inštitút rodinného práva v praxi?

01. 06. 2015 5 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Predposledný májový týždeň sa pre podaktorých začal v študentskom duchu. V Bratislave sa totižto konal seminár venovaný problematike Vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov v konkurznom a exekučnom konaní.

27. 05. 2015 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Hitler mal plán, moc, podľa niektorých aj charizmu, myšlienky vraha a kontrolu nielen nad Slovenskom. Právnu aj faktickú. Pripomeňme si, ako ústava z roku 1939 kreovala spoločenskú situáciu.

08. 05. 2015 5 min. Kristína Jurišová

Internet je plný rôznych motivačných hlúpostí o vzdelávaní, morálke, pevnej vôli, či tvrdej práci. Chceš si však zarobiť na vilu na Bahamách? Ako to asi urobila staviteľská pýcha z okolia Váhu? Nebuď tragéd a makaj na sebe.

05. 05. 2015 6 min. Peter Varga

V posledných rokoch sa v mnohých krajinách začali presadzovať rôzne spôsoby organizácie práce a pracovného času. Kratšia celková dĺžka pracovného času sa uplatňuje vo viacerých členských štátoch EÚ. V rámci európskeho priestoru sú známe viaceré systémy organizácie práce a pracovného času. V článku vám bližšie predstavíme compressed working hours, v-time working a pod.

16. 04. 2015 2 min. Redakcia

Ústrednou témou pracovnej legislatívy európskych štátov je už od 80-tych rokov minulého storočia problematika pracovného času. V posledných rokoch sa v mnohých krajinách začali presadzovať rôzne spôsoby organizácie práce a pracovného času. Počuli ste už o zero-hours contract či o on-call work?

14. 04. 2015 3 min. Redakcia

V rámci globalizácie môže aj pracovné právo urýchľovať ako aj spomaľovať ekonomický rozvoj. Samotný vývoj pracovného práva v európskom kontexte reflektuje snahu orgánov EÚ o zvýšenie flexibility pracovnoprávnych vzťahov. Viete čo je stratégia flexicurity?

07. 04. 2015 3 min. Redakcia