# rada

So slovom „mixér“ si na Slovensku spájame viacúčelový elektrospotrebič ako súčasť kuchynského vybavenia. V podnikateľskom svete je však sieť obchodov s obuvou MIXER známa ako stredne veľký podnik slovenskej proveniencie. Samotný názov odkazuje na širokospektrálnu ponuku obuvi a na špecifický segment trhu označovaný ako „Zmiešaný tovar“ v rámci obuvi (angl. Mixed Shoes).

20. 03. 2014 6 min. Pavel Ördögh

Národnej rade SR bol opäť predložený návrh, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o advokácii. V čom spočíva jeho podstata a aké zmeny by sa podľa predmetného návrhu opozičných poslancov mali zaviesť do právneho poriadku SR?

14. 03. 2014 3 min. Redakcia

Už bezmála sedemnásť rokov trvajú súdne ťahanice medzi maličkou obcou Sokoľany, okrese Košice okolie a mestom Košice o pozemky pod priemyselným areálom U.S. Steel Košice. Hoci v poslednom čase právnici mesta Košice prešli do ofenzívy, zatiaľ pretrváva právny stav konštituovaný na základe súdneho rozhodnutia o reštitúcii. To znamená, že časť pozemkov pod košickou fabrikou stále patrí maličkej obci, ktorá z nich profituje najmä ako správca dane z nehnuteľností.

27. 02. 2014 10 min. Redakcia

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v samotnej právnej úprave predstavuje najrozsiahlejšiu súčasť pracovného práva Európskej únie. Európska komisia obdržala viacero sťažností a následne Slovenskej republike zaslala stanovisko, v ktorom poukazuje na rozpor slovenskej právnej úpravy so smernicou o bezpečnosti a ochrane zdravia pracovníkov pri práci.

27. 02. 2014 2 min. Redakcia

Šestnásťročný spor obce Sokoľany, v okrese Košice okolie s mestom Košice pokračuje bez relevantného výsledku. Napriek tomu, že žalobca, mesto Košice, uspel na Okresnom súde Košice – okolie aj na Krajskom súde v Košiciach a predmetný rozsudok potvrdil aj Najvyšší súd SR, katastrálny úrad sa s právnym názorom súdu nestotožnil. Preto pretrváva právny stav z roku 2007, keď lukratívne pozemky pod košickou fabrikou vo výmere vyše 700 hektárov pripadli obci Sokoľany ako reštituentovi, ktorý z nich poberá len z dane z nehnuteľností lukratívne príjmy vo výške niekoľko stotisíc EUR.  

27. 02. 2014 9 min. Redakcia

V súčasnosti už účinná novela Obchodného zákonníka zaviedla v § 60 ods. 2 novú povinnosť pre správcov vkladov. Hodnotiť ju možno pozitívne.

24. 02. 2014 2 min. Redakcia

Richterova novela je zmenou a doplnením už „bradatého“ a viackrát novelizovaného zákona o kolektívnom vyjednávaní. Vypracoval ju tím právnikov z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pod gesciou ministra Jána Richtera zo Smer-SD, ktorý ju predložil do parlamentu. Richterova novela vyvolala búrku nevôle v radoch opozície a pobúrila tak podnikateľské kruhy, ako aj zahraničných investorov. Hoci zákon vetoval prezident Gašparovič, Národná rada SR ho opätovne schválila absolútnou väčšinou poslaneckých hlasov a inkriminovaná Richterova novela nadobudla účinnosť 1.1. 2014.

07. 02. 2014 10 min. Redakcia

Zákon o kolektívnom vyjednávaní už vo svojej podstate predstavuje politikum. Posledná novela z dielne ministra práce Jána Richtera a vládnej strany Smer-SD však vyvolala protesty nielen v opozičných kruhoch, ale aj podnikateľské kruhy, zahraničných investorov a šesť zahraničných obchodných komôr pôsobiacich na Slovensku. V čom je táto novela iná a horšia než ostatné vládne návrhy zákonov?

31. 01. 2014 8 min. Redakcia

Právny inštitút exekučnej imunity štátu je vo svojej podstate užitočný a má svoje miesto aj v právnom poriadku moderného demokratického štátu. Exekučná imunita však musí byť zakotvená takým spôsobom, aby nezasahovala do základných práv a slobôd podnikateľov a iných fyzických a právnických osôb. Takáto výsada by mala byť obmedzená na minimum prípadov, aby neobmedzovala právo na súdnu a inú právnu ochranu, ktoré je okrem iného uskutočňované aj prostredníctvom exekučného konania.

18. 01. 2014 8 min. Pavel Ördögh

Keď sa v roku 2012 Dušan Čaplovič stal ministrom školstva za Smer-SD, veľká časť verejnosti jeho nomináciu privítala. Ukázalo sa však, že výkon funkcie nezvláda podľa predstáv minimálne časti svojich voličov. Tento trend potvrdzuje najnovší prípad, keď Ministerstvo školstva SR „vypieklo“ s veriteľom aj s exekútorom. Ak by neštandardnú právnu úpravu využil šikovný obchodník pri obhajovaní súkromného záujmu, bolo by to v poriadku. 

06. 01. 2014 7 min. Pavel Ördögh