# rada

Ako býva zvykom účinnosťou od prvého januára nového roku nastávajú zákonné zmeny vo viacerých sférach, jednou z nich je pre rok 2014 aj zmena vo vyplácaní príspevkov pre rodičov. Dôvodom zmeny systému vyplácania je podľa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR účelnejšie využívanie finančných prostriedkov na podporu rodín s deťmi, pretože podľa Ministerstva v niektorých prípadoch neboli príspevky využívané na zabezpečenie starostlivosti o dieťa. Od nového roka sa súčasne menia aj výšky príspevkov, pretože Ministerstvo upravilo výšku životného minima k 1. júlu 2013, čo od januára ovplyvnilo napríklad aj rodičovský príspevok a prídavky na dieťa. O koľko a komu sa tieto príspevky zvýšia alebo znížia? 

06. 01. 2014 3 min. Redakcia

Kto z nás by nepočul o Rádiu Twist alebo Rádiu Viva a z času na čas si ho nenaladil? Populárne rádio začínalo vysielať v roku 1993 ako Rádio Twist a bolo médiom občiansky angažovaných občanov a jedným z centier protimečiarovských aktivít. Hviezdne chvíle rádia pominuli a v roku 2006 bolo po zmene vlastníckej štruktúry premenované na Rádio VIVA. Success story definitívne naštrbilo rozhodnutie Rady pre vysielanie a retransmisiu z minulého roka, ktoré vysielacie frekvencie Vivy pridelilo konkurenčnej spoločnosti. 

01. 01. 2014 7 min. Redakcia

Téma dvojitého občianstva na Slovensku má výraznú politickú príchuť, preto je náročné venovať sa jej nestranne a bez vyvolávania politických vášní. Do veľkej miery je to politikum, ale aj táto téma má  svoje racionálne jadro, ktoré je zaujímavé pre právnikov aj pre širokú verejnosť. Nadobúdanie a stratu štátneho občianstva Slovenskej republiky upravuje zákon o štátnom občianstve, ktorý donedávna bol štandardnou právnou úpravou. Či to platí aj po  kontroverznej novele z roku 2010 zakazujúcej dvojité občianstvo je viac ako otázne. 

28. 12. 2013 7 min. Redakcia

Divácke násilie ako forma antisociálneho správania divákov sa postupom času stáva fenoménom dnešnej doby a je nevyhnutné zavádzať účinné legislatívne opatrenia, ktoré by mali mať najmä preventívny účinok. Takáto nevyhnutnosť sa odzrkadlila ja v novej právnej úprave zákona o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol vypracovaný v súlade s Koncepciou boja proti diváckemu násiliu na roky 2013 – 2016. Aké novinky prináša tento zákon do právneho poriadku SR?

12. 12. 2013 3 min. Redakcia

Pozreli sme sa na článok z dielne the Economist o snahe Európskej únie čeliť nárastu euroskepticizmu a odstránenia deficitu demokracie. Problematika euroskepticizmu rastie s problémami, ktorým Európska únia musí čeliť. Asi najťažšou skúškou si Európska únia a hlavne Eurozóna prešla v období vrcholiacej dlhovej krízy. 

05. 11. 2013 5 min. Slavomír Ogurčák

Nový zákon o ochrane osobných údajov, ktorý nadobudol účinnosť 01.07.2013 zvýšil nároky na výkon funkcie zodpovednej osoby. Vzhľadom na to, že v minulosti sa dala povinnosť odborne vyškoliť zodpovednú osobu v oblasti dohľadu nad ochranou osobných údajov účinne obísť napr. obyčajným čestným vyhlásením podpísaným štatutárom organizácie, že sa tak aj naozaj stalo, nie je prekvapujúce, že nová právna úprava je striktnejšia a prísnejšia. Ten, kto bude chcieť vykonávať funkciu zodpovednej osoby pre akéhokoľvek prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa v rámci Slovenskej republiky bude musieť úspešne absolvovať skúšku, ktorú bude organizačne i obsahovo zastrešovať samotný štátny dozorný orgán (Úrad na ochranu osobných údajov SR). Skúška by mala zaručiť mieru odbornej spôsobilosti, ktorá sa na tieto fyzické osoby kladie.

08. 08. 2013 6 min. CARPATHIAN Advisory Group

Podľa Európskej komisie sa každodenne stane obeťou počítačovej kriminality na celom svete viac než milión ľudí. Celosvetové škody spôsobené týmto druhom kriminality môžu dosahovať celkovú výšku až 388 mld. USD. Osobné údaje sú v dnešnej dobe cennou komoditou na čiernom trhu, kde sa predávajú celé „hacknuté“ databázy s desiatkami tisíc rôznych identifikátorov. Aj z toho dôvodu bol prijatý nový zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý zavádza prísnejšie sankcie pri porušení práv na ochranu osobných údajov.

05. 08. 2013 4 min. CARPATHIAN Advisory Group

V súčasnosti sa pripravuje novela Obchodného zákonníka, ktorá so sebou prináša veľmi významnú zmenu týkajúcu sa základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným pri jej založení a vzniku. Ak by novela Obchodného zákonníka prešla v navrhovanom znení, znamenalo by to, že založenie s.r.o. by pre niektorých podnikateľov predstavovalo väčšiu investíciu ako doteraz.

27. 05. 2013 2 min. Redakcia

V Európskej únii sa pred necelým rokom otvorila diskusia na zavedenie ženských kvót vo vrcholných manažérskych pozíciách. Pod patronát si túto tému dala predstaviteľka Európskej komisie Viviane Redingová, ktorej cieľom je zaviesť 40 % ženské kvóty do roku 2020. „Nemám rada kvóty, ale páči sa mi, čo dosahujú“, povedala Redingová. O čom sú tieto kvóty, aká je kompetencia Európskej únie v tomto smere a ako sa k tomu postavilo nedávno Nemecko? O tom je tento krátky spravodajský článok.

29. 04. 2013 3 min. Redakcia

Viacerí podnikatelia, ktorí podnikajú na základe žinostenského oprávnenia, využili alebo stále využívajú možnosť pozastavenia živnosti. Dôvody pre takýto krok sú rôzne, či už je to dočasné zamestnanie sa, alebo vykonávanie činnosti vrámci iného subjektu alebo v inej podnikateľskej forme. Podnikatelia by však nemali zabudnúť na novelu žinostenského zákona z roku 2010, ktorá podstatným spôsobom zmenila trvanie a povinnosti v prípade pozastavenia živnosti.

19. 03. 2013 2 min. Redakcia