# rímske právo

Je tu ďalší piatok, a to znamená predstavenie osobnosti z ďalšej slovenskej právnickej fakulty. Tentokrát nám rozhovor poskytol priamo dekan právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD. Aká právna úprava z rímskeho práva by sa dnes zišla alebo prečo by mal dobrý právnik poznať aj nejaké zahraničné zákony – aj toto bolo predmetom zaujímavého rozhovoru.

20. 08. 2020 10 min. Redakcia

Máme pre vás druhý diel série latinských právnych výrazov, ktoré sa zachovali dodnes. Ide o v praxi bežne využívanú právnu terminológiu, ktorú by každý jeden právnik mal poznať. 

24. 07. 2018 3 min. Redakcia

Latinčina je popri princípoch a zásadách práva, jedným zo základných pilierov Kontinentálneho právneho systému. Ich pôvod spočíva práve v Rímskom práve, ktoré sa stalo základom pre fungovanie právnych vzťahov v takej podobe, ako ich poznáme dnes. My vám prinášame najčastejšie latinské právne výrazy, ktoré sa zachovali dodnes a mali by ste ich poznať.

06. 07. 2018 2 min. Redakcia

Tento týždeň je sprevádzaný smutnou správou.

 
31. 05. 2018 1 min. Redakcia

Latinské frázy nie sú len slovami, ale stali sa aj návodmi na to, ako má právnik alebo kompetentný orgán postupovať. Tieto princípy platia dodnes a to v celej kontinentálnej Európe.

01. 08. 2017 4 min. Redakcia