# rodina

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR dňa 14.02.2020 zahájilo prijímanie ponúk na  akreditované vzdelávanie 150 zamestnancov Úradov práce sociálnych vecí a rodiny a Centier pre deti a rodinu v programe mediátor.

19. 02. 2020 2 min. Redakcia

Môžu sa i starí rodičia domáhať právnou cestou stretávania sa s vnukmi? V tomto článku si bližšie priblížime podmienky, za ktorých upraví súd styk maloletého dieťaťa so starými rodičmi, prípadne inými blízkymi osobami a samotný priebeh tohto súdneho konania.

12. 02. 2018 4 min. JUDr. Mária Dvončová

V dnešnom článku sa pozrieme bližšie na to, ktoré štátne peňažné dávky určené pre rodiny s deťmi sú viazané na trvalý pobyt alebo prechodný pobyt ich poberateľa na území Slovenskej republiky a či je reálne možné bývať v zahraničí a tieto dávky poberať.

05. 09. 2017 5 min. JUDr. Mária Dvončová