# rodinné právo

Európsky súd pre ľudské práva 3. júna 2014 vyhlásil rozsudok vo veci López Guió proti Slovenskej republike. Pokiaľ ide o samotný predmet sporu a rozsudok, ide o nóvum v takejto veci. Čo bolo predmetom sporu a k akému záveru sa priklonil súd?

09. 06. 2014 4 min. Redakcia

Ústavný súd Slovenskej republiky vydal dňa 28. februára 2014 tlačovú informáciu, kde konštatoval za rok 2013 extrémne zbytočné prieťahy okresných a krajských súdov v 34 nálezoch. Sťažovateľom priznal 214.900 EUR a dĺžka najstaršieho sporového konania, ktoré zaevidoval Ústavný súd Slovenskej republiky je 30 rokov.

19. 03. 2014 13 min. Marek Maslak

Ústavný súd Slovenskej republiky sa prirodzene hlási k ochrane práv detí. Za rok 2013 konštatoval porušenie práv maloletých detí v 5 nálezoch. Pozrime sa bližšie na jeden z nich.

16. 03. 2014 5 min. Marek Maslak
Strana 3 z 3