# rodinné právo

Ústavný súd Slovenskej republiky sa prirodzene hlási k ochrane práv detí. Za rok 2013 konštatoval porušenie práv maloletých detí v 5 nálezoch. Pozrime sa bližšie na jeden z nich.

16. 03. 2014 5 min. Marek Maslak
Strana 3 z 3