# rozhodnutie Súdneho dvora EÚ

Linka 112 predstavuje jednotné európske číslo tiesňového volania. Podľa európskych predpisov sa za účelom zvýšenia ochrany volajúcich a zefektívnenia fungovania tejto linky zaviedla povinnosť členských štátov, zabezpečiť možnosť určenia polohy volajúceho. V rozsudku z 5. septembra sa touto povinnosťou a jej rozsahom zaoberal Súdny dvor EU.

18. 09. 2019 3 min. Bc. Magdaléna Karvaiová

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozsudok v prípade Štvrtecký proti Slovenskej republike, ktorým rozhodol, že nedošlo k porušeniu článku 5 ods. 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

07. 06. 2018 4 min. Redakcia

Daň z finančných transakcií, ktorú chce zaviesť jedenásť členských štátov eurozóny, má obmedziť špekulácie pri obchodovaní s cennými papiermi, pri ktorých ekonomika ročne prichádza o miliardy eur. Rokovania o prijatí sprevádza búrlivá diskusia, pričom hlavnou témou sú výnimky. Aktuálne je Európska únia o krok bližšie k prijatiu dane, keďže Súdny dvor EÚ v máji zamietol námietku Veľkej Británie voči jej návrhu.

06. 06. 2014 3 min. Redakcia