# sťažnosť

Problémom, ktorý trápi nejdeného Slováka, je bezpochyby neefektívne fungovanie úradníckeho aparátu. „Byrokracia“, voľne preložiteľná ako vláda úradníkov, je pojmom, ktorý na Slovensku už doslova „zľudovel“ a používa sa na vyjadrenie výhrad voči fungovaniu orgánov verejnej správy na rôznych úrovniach.  Čo však, ak tieto orgány rozhodujú spôsobom, ktorý sleduje dosiahnutie záujmov určitých osôb, alebo nekonajú vôbec?

24. 10. 2017 4 min. Martin Toček

Revízna komisia Slovenskej advokátskej komory mala čo robiť so 415 sťažnosťami do „svojich radov“. V článku sa dozviete koľko bolo opodstatnených a čo je najčastejším pochybením advokátov. 

23. 08. 2017 2 min. Redakcia

V trestnom konaní je možné, aby bol v rozhodnutí o vine a treste uložený odsúdenému aj náhradný trest. Jeho účel spočíva v tom, že pokiaľ odsúdený nevykoná uložený trest, nastúpi výkon náhradného trestu. Najvyšší súd SR rozhodoval vo veci, kedy odsúdená nevykonala uložený peňažný trest, za čo jej bol uložený výkon náhradného trestu odňatia slobody v trvaní 6 mesiacov. 

05. 06. 2017 4 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Podmienky podávania sťažnosti na ESĽP sa od 1. januára 2016 zmenili. Prečítajte si ako.

21. 01. 2016 2 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Ústavný súd zverejnil tlačovú správu týkajúcu sa počtu sťažností, ktoré mu boli doručené v prvom polroku od jedinej právnickej osoby.

07. 09. 2015 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Ústavný súd SR v prvom polroku 2014 rozhodoval o 447 sťažnostiach fyzických a právnických osôb, z toho v 124 prípadoch vyslovil porušenie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov (spôsobených všeobecnými súdmi). Dotknutým osobám priznal v úhrne primerané finančné zadosťučinenie vo výške 435.900 eur.

29. 07. 2014 2 min. Redakcia
Strana 2 z 2