# sloboda prejavu

Námestia plné ľudí, policajná brutalita či zatýkanie za nevhodnú pesničku. Posledné voľby v Bielorusku priniesli do krajiny nepokoje výnimočných rozmerov.

26. 08. 2020 4 min. Redakcia

Český Ústavný súd sa vysporiadal v jednom zo svojich posledných nálezov k otázke hanlivých označení verejne známych osôb médiami. Či si novinári robia len svoju prácu, ku ktorej využívajú slobodu prejavu, alebo išlo o neprimeraný zásah do základných ľudských práv, zistíte v článku. K tejto téme sme sa na názor pýtali aj odborníka na ľudské práva doc. JUDr. Branislava Fridricha, PhD. a pohľad psychologičky k téme prináša Mgr. Viera Cviková PhD.

14. 04. 2020 9 min. Redakcia

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil dlho očakávaný rozsudok, ktorým rozhodol o (ne)porušení práva na slobodu prejavu, zaručeného článkom 10 Dohovoru na ochranu ľudských práv a základných slobôd.

30. 11. 2017 4 min. Redakcia

Určite jedna z najzaujímavejších otázok na poriadnu diskusiu právnikov je otázka, či má prednosť právo na slobodu prejavu alebo právo na ochranu osobnosti. Prečítajte si zaujímavé rozhodnutie Ústavného súd ČR, ktorého obsahom sú tieto práva.

22. 09. 2017 4 min. Redakcia

Postavenie sudcu v rámci našej právnej úpravy, ale aj ostatných krajín predstavuje výkon súdnej moci. Bude mať sudca rovnaké právo na slobodu prejavu, ktoré mu vyplýva z Ústavy, alebo výkon jeho funkcie bude ovplyvňovať aj toto jeho základné ľudské právo? V tomto príspevku sme analyzovali judikát Ústavného súdu ČR, ktorý rozhodoval o tejto problematike.

19. 06. 2017 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Skupina senátorov podala na Ústavný súd ČR návrh na zrušenie niektorých ustanovení zákona č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách v platnom znení. Prečítajte si o tom, aký názor zastal Ústavný súd ČR v tejto právnej veci.

28. 03. 2017 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Úloha médií je v demokratickej spoločnosti nenahraditeľná. Média prinášajú informácie o dianí v štáte, hoci nemusia byť vždy pravdivé, to však vždy ani nie je možné. Ich hlavným poslaním je poukazovať na rôzne kauzy v spoločnosti, kontrolovať štátnu moc, jednoducho, aby občania vedeli o skutočnostiach, v ktorých tkvie je verejný záujem. Samozrejme aj sloboda prejavu médií má isté hranice. V zmysle čl. 10 ods. 2 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd výkon slobody prejavu zahŕňa povinnosti, ale aj zodpovednosť. Skúmajú slovenské všeobecné súdy slobodu prejavu médií jednotlivo alebo je ich prístup viac automatizovaný?

16. 01. 2014 4 min. Redakcia