# správne súdnictvo

V susednom Česku Najvyšší správny súd funguje už 17 rokov. Nová vláda plánuje zavedenie novej inštitúcie aj u nás. 

19. 07. 2020 6 min. Martina Vanc

Najvyšší súd SR rozhodoval o odvolaní v rámci správneho súdnictva, kedy súd nerešpektoval podanie žalobkyne.

12. 03. 2016 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Odbornú ako aj laickú verejnosť už dlhšiu dobu trápi otázka efektívnosti, rýchlosti a správnosti fungovania občianskeho súdneho konania. Vo všeobecnosti je možné povedať, že súčasná právne úprava je už dávno nedostačujúca a vyžaduje veľa systematických zmien. Z tohto dôvodu pristúpilo Ministerstvo spravodlivosti SR k vytvoreniu celkovej novej koncepcie občianskeho procesného práva, ktorá by malo reflektovať aktuálne požiadavky na fungovanie súdneho systému.

12. 03. 2013 4 min. Redakcia