# štatistika

Súdny dvor a Všeobecný súd dosiahli rekordnú produktivitu s počtom 1 769 skončených konaní.

27. 03. 2019 3 min. Redakcia

Bezpečnostná situácia na Slovensku v roku 2017 sa opäť zlepšila. Prečítajte si, koľko bolo celkovo spáchaných trestných činov.

15. 01. 2018 2 min. Redakcia

Na tlačovej besede oznámil prezident Policajného zboru Tibor Gašpar, že polícia zaznamenala v roku 2017 najviac nelegálnych migrantov od vstupu SR do schengenského priestoru.

 

10. 01. 2018 2 min. Redakcia

Dnes si môžete prečítať v koľkých prípadoch Ústavný súd Slovenskej republiky vyslovil v I. polroku 2017 porušenie základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

21. 08. 2017 2 min. Redakcia

Ústavný súd zverejnil tlačovú správu týkajúcu sa počtu sťažností, ktoré mu boli doručené v prvom polroku od jedinej právnickej osoby.

07. 09. 2015 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Ústavný súd Slovenskej republiky zverejnil štatistické údaje o svojom rozhodovaní v období od 01. januára 2013 do 30. septembra 2013, a to konkrétne vo veciach o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a práva na prejednanie veci v primeranej lehote a vo veciach o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu a práva na spravodlivé súdne konanie.

29. 10. 2013 4 min. Redakcia

Pravidelnou činnosťou Ústavného súdu Slovenskej republiky je od roku 2010 aj štatistická činnosť, ktorú realizuje v záujme zvýšenia efektívnosti výkonu rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky v konaní o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb (konkrétna kontrola ústavnosti) v kauzálnej súvislosti s princípom prezumpcie zavineného konania štátom (všeobecných súdov a orgánov činných v trestnom konaní) vrámci rovnomenného projektu.

15. 03. 2013 2 min. Redakcia