# štátny rozpočet

Bratislava  4.  októbra 2019 – Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR, ústredie) na rozsiahlu sociálnu agendu vydá ročne viac ako jeden a pol miliardy eur. Desať percent z tohto rozpočtu, približne 150 miliónov eur, spotrebuje ústredie na svoju každodennú prevádzku. Kontrola NKÚ SR pri hospodárení s týmito prostriedkami zistila menej závažné nedostatky, napríklad v chýbajúcej aktualizácii procesov pri verejnom obstarávaní. NKÚ vidí ako kľúčový problém nedostatočné mzdové ohodnotenie zamestnancov ústredia, čo je rizikovým faktorom pri realizácii rozsiahlej a vysoko odbornej sociálnej agendy dotýkajúcej sa takmer každého občana Slovenska.

04. 10. 2019 4 min. Redakcia

Príjmy štátneho rozpočtu oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli vyššie o 128,5 mil. eur, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 3,1 %. Výdavky štátneho rozpočtu boli medziročne vyššie o 784,3 mil. eur (+16,5 %). Štátny rozpočet tak dosiahol ku koncu apríla 2019 schodok vo výške 1,206 mld. eur. Uvedené hospodárenie znamenalo medziročné zvýšenie schodku štátneho rozpočtu o 655,8 mil. eur. Medziročný prepad schodku ovplyvnila splátka za vojenské lietadlá.

13. 05. 2019 2 min. Redakcia

Na stránkach nemeckej vlády www.bundesregierung.de je možné nájsť článok k štátnemu rozpočtu Nemecka pre rok 2014 podľa ktorého plánuje Nemecko už v roku 2014 dosiahnuť štrukturálne vyrovnaný štátny rozpočet a od roku 2015 by mal štátny rozpočet byť v čiernych číslach. Ako však Nemecko zápasilo s deficitmi štátnych rozpočtov počas obdobia krízy od roku 2008, na to sa pozrieme v tomto krátkom spravodajskom príspevku.

21. 03. 2013 3 min. Redakcia