# sudcovia

Sudcovský stav na Slovensku čelí posledné roky závažnej kritike. Tá sa týka okrem iného aj problematiky prieťahov v konaní na súdoch. Ústava SR všetkým občanom v čl. 48 ods.2 zaručuje právo aby sa vec na súde prerokovala bez zbytočných prieťahov. Táto „garancia“ však v reálnej rozhodovacej činnosti súdov nie je zrejme celkom úplne zachovávaná. 

12. 09. 2018 5 min. Oto Brunegraf

Dňom 16.4.2018 sa z dôvodu náhleho úmrtia člena súdnej rady uvoľnilo 1 miesto v súdnej rade, obsadzované na základe voľby sudcami Slovenskej republiky.

02. 07. 2018 1 min. Redakcia

Touzo cestou sa pripájame k blahoželaniam a želáme veľa úspechov v profesionálnom živote a odhodlania k obhajobe ústavných princípov.

19. 06. 2018 4 min. Redakcia

Deväť z 13 sudcov Ústavného súdu SR vrátane jeho predsedníčky ukončí svoj mandát 16. februára 2019. Noví sudcovia budú volení na 12 rokov, a teda budú vo svojich funkciách až do roku 2031.

29. 05. 2018 2 min. Redakcia

Preťaženú slovenskú justíciu posilní 30 nových sudcov.

28. 05. 2018 6 min. Redakcia

Etiku sudcov k nám prišiel prednášať americký profesor.

22. 05. 2018 1 min. Redakcia

Sudcovia Ústavného súdu Slovenskej republiky sa zúčastnia na konferencii a VIII. medzinárodnom právnickom fóre v Petrohrade

16. 05. 2018 1 min. Redakcia

Už len pár dní ostáva uchádzačom o funkciu sudcu na niektorom z okresných súdov na to, aby predložili svoju žiadosť o zaradenie do hromadného výberového konania. Stihnúť to musia najneskôr do utorka 17. apríla 2018.

16. 04. 2018 2 min. Redakcia

Predsedníčka súdnej rady má od minulého roka zákonnú povinnosť vyhlasovať hromadné výberové konanie na funkciu sudcu. V dôsledku zmeny tzv. sudcovských zákonov schválenej parlamentom, výberové konania na sudcov okresných súdov prebiehajú hromadne pre obvod každého krajského súdu, a nie jednotlivo na okresných súdoch.

28. 03. 2018 2 min. Redakcia

Rok 2004 sa pre Slovenskú republiku niesol v znamení vstupu do Európskej únie. Počas nasledujúceho obdobia sme mohli byť svedkom viacerých zmien, ktoré sa nás, ako člena tohto zoskupenia dotkli. Asi najvýznamnejším krokom bolo prijatie jednotiacej meny, eura. Štáty únie však v snahe zjednocovania pracujú aj na systéme jednotných inštitúcii. Jednou z najnovších, je dlho pripravovaný Jednotný patentový súd, ktorý by mal vniesť poriadok do oblasti patentových sporov.

12. 09. 2017 2 min. Martin Toček