# sudcovia

Nová právna  úprava upúšťa na okresných súdoch, krajskom súde a Špecializovanom trestnom súde od doterajšieho modelu hodnotenia sudcov, ktoré vykonávali predsedovia kolégií, resp. predsedovia grémií príslušných súdov. Po novom budú túto činnosť vykonávať hodnotiace komisie. 

24. 07. 2017 3 min. Redakcia

Postavenie sudcu v rámci našej právnej úpravy, ale aj ostatných krajín predstavuje výkon súdnej moci. Bude mať sudca rovnaké právo na slobodu prejavu, ktoré mu vyplýva z Ústavy, alebo výkon jeho funkcie bude ovplyvňovať aj toto jeho základné ľudské právo? V tomto príspevku sme analyzovali judikát Ústavného súdu ČR, ktorý rozhodoval o tejto problematike.

19. 06. 2017 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Utorok 23. mája sa konali dlho očakávané priame a tajné voľby členov Súdnej rady Slovenskej republiky, v ktorých kandidovali 17 sudcovia.

24. 05. 2017 3 min. Kristína Jurišová

V novinkách sa venujeme vybraným zmenám, ktoré prinieslo prijatie Civilného sporového poriadku.

15. 08. 2016 2 min. JUDr. Alexandra Podivinská

O sudcovskom stave a vymožiteľnosti spravodlivosti sa na Slovensku popísalo mnoho. Právnu neistotu pociťujú či už občania alebo podnikateľské subjekty. O tom, v akom stave sa nachádza slovenská „justícia“ sa niekoľkokrát prišli presvedčiť aj zástupcovia Európskej únie. Koncom januára 30. 1. 2014 sa stretli na Ministerstve spravodlivosti SR predseda vlády R. Fico a minister spravodlivosti T. Borec a iba pár mesiacov pred voľbami prezidenta našli odpovede na otázku ako zlepšiť vymožiteľnosť spravodlivosti resp. práva a eliminovať marazmus v sudcovskom stave. Čo sa chystajú zmeniť a čím chcú pomôcť súdnej moci? 

06. 02. 2014 3 min. Redakcia
Strana 3 z 3