# súdna sieť

Dňa 17. septembra 2018 sa v Bukurešti zišlo mimoriadne Valné zhromaždenie Európskej siete súdnych rád, ktoré rozhodovalo o pozastavení statusu člena poľskej súdnej rade – Krajowej Rade Sadownictva.

27. 09. 2018 11 min. Redakcia

Súdny dvor Európskej únie je aktívny nielen vo veciach výkladu práva EÚ, ale aj vo vzájomnej súdnej integrácii. Tentokrát inicioval vytvorenie tzv. Súdnej siete EÚ, ktorá prináša viaceré praktické vymoženosti.

02. 10. 2017 2 min. Redakcia