# súdne konanie

V novinkách sa venujeme vybraným zmenám, ktoré prinieslo prijatie Civilného sporového poriadku.

15. 08. 2016 2 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Keď hovoríme o práci slovenských súdov a sudcov, nebolo by správne zovšeobecňovať, hádzať všetko a všetkých do jedného vreca a pestovať negatívne stereotypy a predsudky. Predsa však niektoré fakty sú viac-menej charakteristické pre väčšinu slovenských súdov a do veľkej miery poskytujú realistický pohľad na slovenské súdnictvo. Jednou z takýchto charakteristík je nízka vynútiteľnosť práva na Slovensku, nízka miera právnej istoty a rozšírené prieťahy v súdnom konaní.

27. 03. 2014 6 min. Redakcia
Strana 2 z 2