# súdnictvo

Priemerná dĺžka konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky sa v porovnaní za prvý kvartál roku 2017 a prvý kvartál roku 2018 výrazne skrátila.

22. 05. 2018 2 min. Redakcia

Ústavný súd Slovenskej republiky priznal nálezom v sťažnostiach v mesiaci marec 2018 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 46 050 €.

24. 04. 2018 13 min. Redakcia

Nešťastná udalosť vyvolala potrebu voľby nového člena Súdnej rady Slovenskej republiky.

24. 04. 2018 1 min. Redakcia

V snahe ustáliť profesionálne a etické vystupovanie sudcov, pristúpila Súdna rada Slovenskej republiky k vytvoreniu stáleho orgánu.

04. 04. 2018 2 min. Redakcia

Vláda Róberta Fica včera podala demisiu. Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská odovzdáva svojmu nástupcovi rezort spravodlivosti v dobrej kondícii, s vierou, že množstvo už prijatých právnych noriem uvedie do praxe a že ďalšie zákony, ktoré počas jej pôsobenia boli na ministerstve pripravované, dotiahne do úspešného legislatívneho konca.

16. 03. 2018 11 min. Redakcia

Predsedníčka Súdnej rady SR, JUDr. Lenka Praženková prehovorila na tému etiky sudcov. Práve etika je jedným zo základných predpokladov správneho vedenia súdneho pojednávania a dôveryhodnosti osoby sudcu.

13. 03. 2018 8 min. Redakcia

V piatok 9.3.2018 prijala podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR misiu Konferencie predsedov politických skupín Európskeho parlamentu. Otázky poslancov sa dotýkali jednak tém ako dôveryhodnosť  súdnictva, nezávislosť súdnictva, postavenie a právomoci rezortu spravodlivosti so zreteľom na činnosť prokuratúry a polície. Ale venovali sa aj špecifickým otázkam transpozície smernice proti praniu špinavých peňazí a záruk pokiaľ ide o nominácie Slovenskej republiky do orgánov Európskej prokuratúry.

11. 03. 2018 2 min. Redakcia

Dňa 21. februára 2018 bola v printových a audiovizuálnych médiách zverejnená správa týkajúca sa udelenia „Ceny mesta Košice“ predsedníčke Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „ústavný súd“), ktorá jej bude udelená pri príležitosti osláv „Dní mesta Košice“.

05. 03. 2018 4 min. Redakcia

​Ministerka spravodlivosti spolu so zástupcami Európskej komisie pre efektívnu justíciu predstavili Správu k stavu justície na Slovensku. Správa mapuje stav slovenského súdnictva, vyberá oblasti, na ktoré by bolo vhodné sa zamerať a ukazuje viacero možností pre zlepšenia.

01. 03. 2018 3 min. Redakcia

Od 1. júla 2017 sú advokáti - právnické osoby povinní v konaní pred súdom doručovať podania do elektronickej schránky súdu a používať pri elektronickej komunikácii so súdom elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie.

18. 02. 2018 5 min. Redakcia