# súdnictvo

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska 12. decembra 2017 v rámci reakcie na nález Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) sp. zn. I. ÚS 575/2016 zo 6. decembra 2017 oznámil svoje rozhodnutie vymenovať z dosiaľ navrhnutých kandidátov na funkciu sudcu ústavného súdu troch chýbajúcich sudcov Janu Laššákovú, Mojmíra Mamojku a Miroslava Duriša.

15. 12. 2017 3 min. Redakcia

Európsky súd pre ľudské práva vypísal výberové konanie na pozíciu právneho experta zaoberajúceho sa slovenskými prípadmi. Hlavnou náplňou práce je poskytovanie asistencie vyšším právnym expertom ESĽP, najmä vo vzťahu k príprave korešpondencie so sťažovateľmi a návrhov rozhodnutí.

15. 11. 2017 1 min. Redakcia

Slovenská komora exekútorov upozorňuje, že mnohé inštitúcie vrátane štátnych sa nezapájajú do nového systému prideľovania exekúcií.

02. 11. 2017 2 min. Redakcia

Keď sa presne pred 25 rokmi dostavalo vodné dielo Gabčíkovo, nikto ešte netušil, že bude hroziť, že náklady súvisiace s jeho prevádzkou sa v roku 2017 môžu zvýšiť o advokátske služby v sume až 2,5 miólna EUR za každý rok jeho doterajšej existencie. To ako sa Slovenská advokátska komora postavila k odmeňovaniu advokátov, sa dočítate v tomto článku.

10. 10. 2017 2 min. Redakcia

Až 125 voľných pracovných miest na pozícii sudcov. Toto číslo je dôvodom prečo má nadchádzajúce výberové konanie prívlastok "hromadné".

05. 10. 2017 2 min. Redakcia

Nová právna  úprava upúšťa na okresných súdoch, krajskom súde a Špecializovanom trestnom súde od doterajšieho modelu hodnotenia sudcov, ktoré vykonávali predsedovia kolégií, resp. predsedovia grémií príslušných súdov. Po novom budú túto činnosť vykonávať hodnotiace komisie. 

24. 07. 2017 3 min. Redakcia

Databáza kandidátov na sudcu. Nový zákon o sudcoch a prísediacich prináša nové pojmy a zmeny, ktoré majú ambíciu zmeniť dotarejšie fungovanie súdnictva. Prebije však "papier" dlhodobú realitu?

19. 07. 2017 4 min. Redakcia

Prečítajte si stanovisko Najvyššieho súdu SR k problematike zániku funkcie sudcu a s tým suvisiacim právom na príplatok za výkon jeho funkcie.

29. 08. 2015 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

O sudcovskom stave a vymožiteľnosti spravodlivosti sa na Slovensku popísalo mnoho. Právnu neistotu pociťujú či už občania alebo podnikateľské subjekty. O tom, v akom stave sa nachádza slovenská „justícia“ sa niekoľkokrát prišli presvedčiť aj zástupcovia Európskej únie. Koncom januára 30. 1. 2014 sa stretli na Ministerstve spravodlivosti SR predseda vlády R. Fico a minister spravodlivosti T. Borec a iba pár mesiacov pred voľbami prezidenta našli odpovede na otázku ako zlepšiť vymožiteľnosť spravodlivosti resp. práva a eliminovať marazmus v sudcovskom stave. Čo sa chystajú zmeniť a čím chcú pomôcť súdnej moci? 

06. 02. 2014 3 min. Redakcia

Sme radi, že Vám môžeme priniesť zaujímavý rozhovor s dlhoročným predstaviteľom slovenskej politickej scény pánom JUDr. Danielom Lipšicom, ktorý Redakcii PEN odpovedal na niekoľko otázok o korupcii,  súdnictve a súčasnom stave Slovenska.

04. 06. 2013 6 min. Redakcia