# Súdny dvor EÚ

Komisia podáva na Súdny dvor podnet na začatie konania proti Slovensku z dôvodu neposkytnutia súdnych prostriedkov nápravy proti rozhodnutiam o zamietnutí, zrušení alebo odvolaní víz.

21. 05. 2018 2 min. Redakcia

Právne Noviny vám v spolupráci so Súdnym dvorom Európskej únie prinášajú priebežný súhrn konaní a rozhodnutí Súdneho dvora EÚ.

21. 05. 2018 13 min. Redakcia

Luxemburg utorok 17. apríl 2018. Padol rozsudok v spojených veciach C-195/17, C-197/17 až C-203/17, C-226/17, C-228/17, C-254/17, C-274/17, C-275/17, C-278/17 až C-286/17 a C-290/17 až C-292/17 Helga Krüsemann a i./TUIfly GmbH. „Divý štrajk“ palubného personálu, ku ktorému došlo v dôsledku neočakávaného oznámenia o reštrukturalizácii, nie je „mimoriadnou okolnosťou“, ktorá by leteckej spoločnosti umožnila oslobodiť sa od povinnosti platiť náhradu v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov.

17. 04. 2018 4 min. Redakcia

Vypnúť UBER sa dá dvomi spôsobmi. Zatvorením mobilnej aplikácie alebo súdnym rozhodnutím, ktoré zmetie zo stola celú spoločnosť UBER.

27. 03. 2018 5 min. Redakcia

Smernica Európskeho parlamentu a Rady o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov definuje osobné údaje ako akúkoľvek informáciu, ktorá sa týka identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Prečítajte si zaujímavé rozhodnutie Súdneho dvora EÚ.

24. 01. 2018 5 min. Redakcia

Uponáhlané predvianočné obdobie bolo prerušené neuveriteľne početnou nádieľkou rozhodnutí Súdneho dvora EÚ. Jedným z nich bolo aj dlhoočakávané rozhodnutie o hraniciach tzv. zdieľanej ekonomiky vo veci UBER vs. španielski taxikári.

21. 12. 2017 3 min. Redakcia

Pre Uber a mnoho spokojných spotrebiteľov prišla nepriaznivá správa. Táto služba skontaktovania sa prostredníctvom aplikácie s neprofesionálnymi vodičmi patrí medzi služby v oblasti dopravy. Členské štáty preto môžu upraviť podmienky poskytovania tejto služby.

20. 12. 2017 4 min. Kristína Jurišová

Toto vyhlásenie urobil minister vnútra SR Robert Kaliňák v rámci zasadnutia Rady EÚ pre vnútorné záležitosti v Bruseli vo štvrtok 7. decembra 2017. Českú Republiku, Maďarsko a Poľsko Európska komisia  zažalovala na Súdnom dvore EÚ v súvislosti s relokáciami nelegálnych migrantov.

09. 12. 2017 3 min. Redakcia

Nebezpečenstvo zámeny v označeniach výrobkov. Hospodárska súťaž má viaceré podoby. Jednou z nich je aj možnosť vyvolania nebezpečenstva zámeny u spotrebiteľov.

07. 10. 2017 2 min. Redakcia

Súdny dvor Európskej únie je aktívny nielen vo veciach výkladu práva EÚ, ale aj vo vzájomnej súdnej integrácii. Tentokrát inicioval vytvorenie tzv. Súdnej siete EÚ, ktorá prináša viaceré praktické vymoženosti.

02. 10. 2017 2 min. Redakcia