# Súdny dvor EÚ

Známy prípad Achmea prechádza do novej fázy. Konanie pred Súdnym dvorom Európskej únie nadobudlo vyjadrenie v podobe stanoviska Generálneho advokáta, ktorý navrhuje, ako by mal prípad Súdny dvor posúdiť.

19. 09. 2017 4 min. Redakcia

O právach cestujúcich v leteckej preprave sme už niekoľkokrát hovorili napríklad v tomto článku. Tieto práva sú regulované nariadením EÚ a ich význam pochopíte najmä v dovolenkovom období alebo počas pracovných ciest. Teraz vám však prinášame prelomové rozhodnutie Súdneho dvora EÚ.

08. 09. 2017 3 min. Redakcia

To, čo navrhoval Generálny advokát Súdneho dvora EÚ Yves Bot už 26. júla sa dnes stalo skutočnosťou. Prečítajte si prečo Súdny dvor zamietol žalobu, za ktorou výrazne stal aj náš predseda vlády. 

06. 09. 2017 4 min. Redakcia

V tomto storočí zažilo Slovensko, okrem iného, aj jednu kuriozitu a to v najväčšom počte sudcov „žalobcov“ v jednej veci. Ako sa dnes vyvíja kauza tzv. diskriminačných žalôb sudcov?

27. 08. 2017 2 min. Redakcia

UBER prechádza pomerne ťažkým obdobím, kedy štátne orgány zasahujú proti jeho činnosti. Snahy o záchranu business modelu UBERu sa prejavujú viacerými spôsobmi. Jedným z nich je aj aplikácia formalistického prístupu k výkladu práva.

12. 07. 2017 3 min. JUDr. Filip Petrinec, PhD.

UBER je síce americká aplikácia, avšak jej názov nachádza vyjadrenie aj v nemčine. Vo voľnom preklade Über znamená „super“. Pri pohľade na tento názov som sa však nikdy neubránil pocitu, akoby za ním ešte niečo chýbalo. V tejto analýze si preto vysvetlíme, či aplikácia UBER je über "nápad" alebo über "problém".

12. 05. 2017 9 min. JUDr. Filip Petrinec, PhD.

Zvyčajne sú sociálne príspevky viazané na občianstvo alebo trvalý pobyt. Čo ak nie je splnená ani jedna z týchto podmienok?

10. 05. 2017 4 min. Redakcia

Toto nie je prvý apríl, ale štvrtý... Práve v tento deň Súdny dvor EÚ definoval, pre čo študenti z niektorých krajín nemôžu študovať špecifické vedné odbory v Európskej Únii.

05. 04. 2017 3 min. JUDr. Filip Petrinec, PhD.

Smernica o ochrane osobných údajov postupne dostáva novú tvár. Primárne za to vďačíme technologickému posunu, sekundárne niektorým kauzám celosvetového rozmeru.

03. 08. 2016 6 min. STEINIGER | law firm

Viacerí ľudia považujú tento príspevok za politický inštrument. Všimla si ho aj Komisia, ktorá podala žalobu na Slovenskú republiku. Prečítajte si ako sa s vianočným príspevkom vysporiadal Súdny dvor Európskej únie.

16. 09. 2015 3 min. Kristína Jurišová