# Tiso

Prostredníctvom tohto príspevku sa pozrieme do neveľmi známeho obdobia histórie Slovenska - snáh o budovanie stavovského usporiadania spoločnosti počas existencie Slovenskej republiky v rokoch 1939 - 1945.

24. 08. 2017 16 min. JUDr. Peter Roháček

„V jednom národe môže byť len jedna vôľa a jeden prejav tejto vôle, vodca.“

V nasledujúcom príspevku autor analyzuje inštitút vodcovstva ako monokratickej formy riadenia totalitného štátu v podmienkach vojnovej Slovenskej republiky.

14. 07. 2017 13 min. JUDr. Peter Roháček