# tlmočníci

II. senát Ústavného súdu (sudca spravodajca Jaroslav Fenyk) vyhovel ústavnej sťažnosti a rozhodol, že postupom Okresného súdu v Liberci spočívajúcom v nakladaní s trestným príkazom ako s právoplatným a vykonateľným, hoci sťažovateľke nebol doručený riadne jeho úradný preklad, boli porušené jej ústavou zaručené základné práva na súdnu ochranu podľa čl. 36 ods. 1 Charty základných práv a slobôd, na tlmočníka podľa čl. 37 ods. 4 Charty základných práv a slobôd a na obhajobu v trestnom konaní podľa čl. 40 ods. 3 Charty základných práv a slobôd. Zároveň Ústavný súd zakázal okresnému súdu v tomto zásahu pokračovať.

31. 03. 2019 5 min. Redakcia

Juraj Kotrusz má 32 rokov a vyštudoval právnickú fakultu v na Trnavskej univerzite. Už počas štúdia sa začal venovať jazykom a prekladateľstvu, neskôr sa na prekladanie špecializoval aj vo svojej praxi. Okrem prekladateľstva pracuje aj ako advokát a lektor angličtiny.

27. 03. 2018 9 min. Redakcia

​Poslanci dňa 6.2.2018 v parlamente definitívne odobrili veľkú novelu zákona  o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.

08. 02. 2018 2 min. Redakcia

Podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská včera predložila na rokovanie vlády návrh zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Návrh na jednej strane zavádza opatrenia, ktoré pomôžu znalcom, tlmočníkom a prekladateľov pri výkone ich činnosti. Na strane druhej podstatne zvyšuje verejnú kontrolu v konaniach pri vyvodzovaní zodpovednosti voči znalcom, tlmočníkom a prekladateľom. 

08. 11. 2017 2 min. Redakcia