# Ústavný súd ČR

Postavenie sudcu v rámci našej právnej úpravy, ale aj ostatných krajín predstavuje výkon súdnej moci. Bude mať sudca rovnaké právo na slobodu prejavu, ktoré mu vyplýva z Ústavy, alebo výkon jeho funkcie bude ovplyvňovať aj toto jeho základné ľudské právo? V tomto príspevku sme analyzovali judikát Ústavného súdu ČR, ktorý rozhodoval o tejto problematike.

19. 06. 2017 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Ústavný súd ČR rozhodoval vo veci porušenia práva na súdnu ochranu v súvislosti s predčasne podanou žalobou.

23. 05. 2017 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

V podnikoch, v korých má účasť štát je bežnou praxou, že ich manažéri majú vyššie platy ako ministri. Môže sa stať, že pri odchode z týchto podnikov získajú vysoké odstupné, tzv. zlaté padáky. 

10. 05. 2017 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Ústavný súd ČR rozhodol nálezom vo veci porušenia práva na prístup k súdu a práva na spravodlivý proces, o ktorom si môžete v tomto príspevku prečítať.

01. 05. 2017 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Kto je vlastníkom odpadu, ktorý vznikol počas výstavby supermarketu? Touto otázkou, ako aj otázkou porušenia základných ľudských práv a slobôd sa zaoberal Ústavný súd ČR v nasledujúcom náleze.

18. 04. 2017 2 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Pozrime sa na nález Ústavného súdu ČR, v ktorom rozhodoval o porušení práva na osobnú slobodu sťažovateľa v súvislosti s rozhodnutím o nariadení výkonu trestu odňatia slobody.

11. 04. 2017 4 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Skupina senátorov podala na Ústavný súd ČR návrh na zrušenie niektorých ustanovení zákona č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách v platnom znení. Prečítajte si o tom, aký názor zastal Ústavný súd ČR v tejto právnej veci.

28. 03. 2017 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Dalo by sa napísať, že ako skoro každý druhý rok, tak aj tento bude naša národná rada hlasovať o schválení návrhu ústavného zákona o zrušení amnestií udelených bývalým predsedom vlády V. Mečiarom. V tomto súvise skupina právnikov vydala zaujímavé vyhlásenie.

30. 01. 2017 10 min. Kristína Jurišová

Pri právnom zastúpení jedného a pri zastúpení viacerých klientov zo strany advokáta sa v praxi uplatňujú iné podmienky výpočtu odmeny advokáta.

04. 07. 2016 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

V tejto právnej veci napadla samosudkyňa ustanovenie insolvenčního zákona, nakoľko podľa jej názoru je v rozpore s Ústavou ČR. Aký postoj k tomuto zaujal Ústavný súd ČR?

10. 04. 2016 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská