# verejny ochranca prav

Ombudsmanka Mária Patakyová sa obrátila na Ústavný súd SR pre porušovanie základných práv a slobôd počas pandémie a ich nedostatočnej právnej a súdnej ochrany – najmä vo veci karantény a izolácie a s nimi súvisiacim pozbavovaním osobnej slobody, faktúr vystavovaných za štátnu karanténu a v neposlednom rade širokých a vágnych kompetencií Úradu verejného zdravotníctva SR a Ministerstva zdravotníctva SR.

18. 03. 2021 4 min. Martina Vanc

Verejný ochranca práv alebo inak nazývaný aj ombudsman. Tento ústavný inštitút úzko súvisí nielen so spôsobilosťou danej osoby zastávať túto funkciu, ale aj nezlúčiteľnosťou funkcií.

13. 03. 2018 3 min. JUDr. Janka Kanzelsberger, externý doktorand Právnická fakulta v Trnave

Kancelária verejného ochrancu práv, zriadená zákonom č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv, plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením činnosti verejného ochrancu práv. Je právnickou osobou so sídlom[1] v Bratislave.

 

08. 03. 2018 6 min. JUDr. Janka Kanzelsberger, externý doktorand Právnická fakulta v Trnave

„Verejného ochrancu práv volí Národná rada Slovenskej republiky na obdobie piatich rokov z kandidátov, ktorých jej navrhne najmenej 15 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.“[1] Na zvolenie [2]ochrancu stačí jednoduchá väčšina hlasov prítomných poslancov.

05. 03. 2018 3 min. JUDr. Janka Kanzelsberger, externý doktorand Právnická fakulta v Trnave

Keďže v každom režime zneužitie silových zložiek na strane štátu môže zasiahnuť do základných práv ľudí v našom demokratickom systéme nastala potreba vytvoriť pravidlá tak, aby štátna moc bola kontrolovaná nezávislým orgánom, ktorý bude dohliadať na prípadné zneužitie ich právomocí na úkor občanov. Dnes pokračujeme druhým zo série článkov o Ombudsmanovi.

14. 02. 2018 6 min. JUDr. Janka Kanzelsberger, externý doktorand Právnická fakulta v Trnave

Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová ocenila reformné opatrenia, ktoré od nástupu do funkcie postupne zaviedla predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Daniela Švecová.

09. 02. 2018 2 min. Redakcia

Verejná ochrankyňa práv predložila Národnej rade SR mimoriadnu správu, z ktorej vyplývajú zistené nedostatky v oblasti dodržiavania základných ľudských práv a slobôd.

30. 12. 2016 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Najvyšší súd SR obdržal návrh na začatie disciplinárneho konania proti sudcovi bratislavského okresného súdu, ktorý podala verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová. Skoro v 12-ročnej histórii tohto ústavného orgánu ide o prvú situáciu, kedy slovenský verejný ochranca práv využil takéto oprávnenie. Aký je v tomto prípade dôvod podania návrhu na disciplinárne konanie a do akej výšky siaha návrh na zníženie funkčného platu sudcu? A aké je vlastne poslanie verejného ochrancu práv v SR?

22. 11. 2013 4 min. Redakcia