# vozidlo

Kto zodpovedná  za poškodenie vozidla výtlkom na ceste a ako si škodu uplatniť? Pozor i na unesenie dôkazného bremena.

08. 01. 2018 5 min. JUDr. Mária Dvončová
Strana 2 z 2