# vylúčenie

Autorom dnešného článku je advokát, JUDr. Pavol Vargaeštok, ktorý sa v príspevku venuje otázke vylúčenia oprávnenej osoby v zmysle aktuálne platnej legislatívy.

17. 08. 2020 12 min. JUDr. Pavol Vargaeštok

Podľa súčasnej právnej úpravy sa tento inštitút uplatňuje v sporových konaniach, kde pochopiteľne vedľajší účastník podporuje či už odporcu alebo navrhovateľa k výslednému úspechu v konaní.

21. 05. 2015 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská