# výživné

Zákon o rodine vo svojej tretej časti upravuje práva a povinnosti týkajúce sa vyživovacej povinnosti. Výživné slúži, ako súhrn zákonom upravených práv a povinností konkrétnych špecifických osôb, pri zabezpečovaní úhrady odôvodnených osobných materiálnych i nemateriálnych potrieb zákonom vymedzených osôb. Aké poznáme druhy vyživovacích povinností a za akých podmienok na ne vzniká a zaniká nárok?

16. 12. 2017 4 min. Redakcia

Ústavný súd Českej republiky vydal zaujímavý nález týkajúci sa určenia výšky výživného a stanovenia určitých hraníc pri rodičoch s nadštandardným príjmom.

23. 11. 2017 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Či už osobne alebo z počutia. Takmer každý človek na Slovensku má skúsenosť s rozvodom manželov a problémami súvisiacimi s platením výživného. Aké sú najúčinnejšie prostriedky ako sa domôcť výživného, ktoré patrí deťom?

23. 09. 2017 2 min. Redakcia

Aj keď rodičia už nežijú v jednej spoločnej domácnosti stále platí, že obidvaja majú rovnakú vyživovaciu povinnosť k svojmu dieťaťu z čoho vyplýva povinnosť rodiča, ktorý nežije s dieťaťom v jednej domácnosti platiť výživné do času, kým dieťa nie je schopné sa samo živiť. Ako postupovať v prípade pokiaľ povinný subjekt neplatí výživné a trvalo sa nachádza a žije v zahraničí? Existuje na Slovensku orgán, ktorý by občanom poskytol v takýchto situáciách pomoc?

23. 08. 2017 3 min. Redakcia

"Právnická činnosť je ako cestovanie v čase. Máte pocit, že ste nad prácou strávili hodinu, ale v skutčnosti ubehli už tri." Môže byť však toto konštatovanie ospravedlnením pre šesťročné prieťahy v súdnom konaní o výživnom?

25. 07. 2017 3 min. Redakcia

Zastavili vás policajti a zadržali vám vodičský preukaz, pričom ste nijakým spôsobom neporušili predpisy cestnej premávky? V takomto prípade je pravdepodobné, že exekútor vydal príkaz na zadržanie vášho vodičského preukazu ako spôsobu exekúcie na peňažné plnenie. Za akých okolností môže takto postupovať exekútor a čo treba urobiť ak chcete svoj vodičský preukaz späť?

15. 07. 2017 3 min. Kristína Jurišová