# vzdelanie

V dňoch 22. a 23. februára 2018 bola pri príležitosti 25. výročia prijatia Ústavy Slovenskej republiky a 25. výročia vzniku Ústavného súdu Slovenskej republiky pod záštitou predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky JUDr. Ivetty Macejkovej, PhD., LL.M., v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave organizovaná medzinárodná vedecká konferencia pod názvom „Bratislavské právnické fórum 2018“.

26. 02. 2018 2 min. Redakcia

Prinášame Vám rozhovor s Ivanom Miklošom, uznávaným ekonómom, poslancom NRSR, ktorý sa ako niekdajsí minister financií zúčastňoval rokovaní ministrov financií krajín Eurozóny v najťažších obdobiach dlhovej krízy v Európe. Rovnako bol ministrom financií pri vstupe Slovenska do Európskej únie a pričinil sa o to, že dnes na Slovensku platíme eurom.

24. 09. 2013 10 min. Redakcia
Strana 2 z 2