Stanovisko SAK k prijatej novele zákona o advokácii

Slovenská advokátska komora rešpektuje rozdelenie súdnej, zákonodarnej a výkonnej moci a  ich kompetencie. Vzhľadom na to, že sme nezávislá samosprávna stavovská organizácia, ktorá pomáha uskutočňovať ústavné právo občanov na obhajobu a chrániť ostatné práva a záujmy občanov a právnických osôb v súlade s Ústavou SR a zákonmi, je našou povinnosťou upozorniť, ak boli princípy právneho štátu porušené. 

Legislatívne správy: február vydanie 2.

Dnes sme tu znovu s pravidelnou dávkou informácií z oblasti nových návrhov zákonov. Pozrime sa spolu, o čom budú mať v nasledujúcich týždňoch zákonodarcovia možnosť rozhodnúť.

Legislatívne správy: február vydanie 1.

Dnešnými novinkami zo sveta zákonov budeme sčasti nadväzovať na články, ktoré ste si na Právnych novinách už mohli prečítať.

Schválili skrátenie koncipientskej praxe na 3 roky! Môže to mať ale aj problém.

Dnes schválili poslanci skrátenie koncipientskej praxe na 3 roky. V pléne boli však až dva návrhy týchto zákonov. Jeden z nich neprešiel.

Legislatívne správy: január vydanie 3.

Prinášame Vám krátky prehľad navrhnutých, ale aj nedávno schválených zákonov, ktoré by Vás mohli zaujímať.

Legislatívne správy: január vydanie 2.

Prinášame Vám krátky prehľad navrhnutých, ale aj nedávno schválených zákonov, ktoré by Vás mohli zaujímať.

Legislatívne správy: december 3/3

Dnes vám opäť prinášame krátky prehľad predložených a schválených zákonov. Sledujte pozorne, chystajú sa ďalšie zmeny!

Legislatívne správy: december 1/4

Prinášame Vám krátky prehľad navrhnutých, ale aj nedávno schválených zákonov, ktoré by Vás mohli zaujímať.