Legislatívne správy: apríl vydanie 4.

Národnej rade Slovenskej republiky bolo v poslednom období predložených hneď niekoľko podstatných, ale aj zaujímavých návrhov zákonov. My vám prinášame výber z nich.

EU legal shot

Dňa 19.3.2019 boli na pôde Európskeho parlamentu a Európskej komisie prijaté mnohé vyhlásenia a pravidlá s dopadom na všetky členské štáty Európskej únie, preto Vám prinášame výber z nich, aby ste boli vždy o krok vpred pred slovenskou legislatívou.

Legislatívne správy: apríl vydanie 1.

Dnes Vám znovu, ako každý utorok, prinášame informácie o nových návrhoch zákonov v parlamente. Prijali by ste takéto zmeny?

Všeobecná časť dôvodovej správy

V súvislosti s odchodom Veľkej Británie z EÚ, musela Slovenská republika vysporiadať svoje zákony.

Legislatívne správy: marec vydanie 4.

Dnes sme tu znovu s pravidelnou dávkou informácií z oblasti nových návrhov zákonov.

Nové elektronické cigarety. Môžu sa fajčiť tam, kde sa cigarety nesmú?

Chráni občanov zákon o ochrane nefajčiarov dostatočne? Na podnet nášho čitateľa sme sa v dnešnom článku zamerali na právnu úpravu ochrany nefajčiarov so zreteľom na fajčenie elektronických cigariet.

Legislatívne správy: marec vydanie 3.

Prinášame Vám krátky prehľad nedávno navrhnutých zákonov, ktoré by Vás mohli zaujímať.

Legislatívne správy: marec vydanie 2.

Aj dnes Vám prinášame prehľad nových návrhov zákonov. 

Legislatívne správy: marec vydanie 1.

Dnes Vám znovu prinášame prehľad nových návrhov zákonov.

Platobné služby- poskytovanie darčekových kariet

Zákony Slovenskej republiky predstavujú právnu spleť predpisov, ktoré však nie sú vytvorené len činnosťou samotnej Národnej rady SR. Nakoľko sme členmi Európskej únie, platí u nás aj právo EÚ, ktoré pozostáva najmä z Nariadení EÚ a Smerníc EÚ.