# zákon o obetiach

Prvým januárovým dňom roku 2018 nadobudlo účinnosť viacero úprav alebo častí právnych predpisov. Ide napríklad o zákon o obetiach trestných činov, veľkú časť novely Obchodného zákonníka a posledné opatrenie z rozsiahlej novely sudcovských zákonov.

03. 01. 2018 2 min. Redakcia