# zdravotná dokumentácia

Pravidelné cesty do zahraničia sú dnes už pre nás samozrejmosťou. Ako je to však v prípade úrazov a náhlou zdravotnou starostlivosťou? Budete musieť za to zaplatiť, ak nemáte uzavreté komerčné cestovné poistenie?

17. 07. 2019 3 min. Redakcia

V posledných týždňoch sa Fakultná nemocnica v Nitre na nezáujem médií rozhodne nemohla sťažovať. Najskôr musela bývalému pacientovi Šimonovi Buchovi a jeho rodine zaplatiť astronomickú sumu ako odškodnenie za ťažké ublíženie na zdraví s trvalými následkami pri nepodarenej operácii nosnej priehradky. Onedlho sa ukázalo, že prednostka Detskej kliniky a námestníčka riaditeľa MUDr. Alena Ďurišová vybielila záznamy v zdravotnej karte novorodenca. Cieľom jej konania mala byť snaha ututlať predávkovanie chlapca medikamentom Gentamycín, ktorý mu spôsobil poškodenie obličiek.

03. 12. 2013 4 min. Redakcia

Problémy Fakultnej nemocnice v Nitre sa odsúdením anesteziológa a splácaním odškodného Šimonovi Buchovi nekončia. V priebehu tohtoročnej jesene na nedovolené zásahy do zdravotnej dokumentácie opakovane upozornila detská lekárka a bývalá primárka novorodeneckého oddelenia MUDr. Zuzana Pechočiaková a podala podnet na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Bielenie údajov v zdravotnej karte mala osobne vykonať pediatrička MUDr. Alena Ďurišová za účelom ututlania problémov s nepodareným ošetrením novorodenca.

27. 11. 2013 4 min. Redakcia