# zmluvné právo

Ak súd predbežným opatrením zakázal nehnuteľnosti predať, darovať alebo inak scudziť, je následne uzatvorená kúpna zmluva platná? Ktorým momentom dochádza k porušeniu tohto zákazu – uzatvorením zmluvy o prevode nehnuteľností alebo až prevodom vlastníctva k daným nehnuteľnostiam?

27. 12. 2017 4 min. JUDr. Mária Dvončová

Aký typ zmluvy zvoliť, ak si chcete zabezpečiť opatrovanie a starostlivosť v starobe  a súčasne previesť nehnuteľnosť na opatrujúcu osobu? Je možné záväzok doopatrovania vymáhať?

12. 12. 2017 7 min. JUDr. Mária Dvončová

Zohráva ekvivalentnosť plnení nejakú úlohu pri zámennej zmluve? Ak nie, kde leží potom hranica medzi zámennou zmluvou a darovacou zmluvou?

12. 11. 2017 3 min. Dominika Cukerová