# zodpovednosť za škodu

Od 1.2. 2020 je účinná novela zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v ktorej zákon upravuje domový poriadok, hlasovanie o ňom a prípadne zverejňovanie dlžníkov na  tzv.“ tabule hanby”. Všetky dôležité body spomínanej novely nájdete zhrnuté v tomto článku.

19. 02. 2020 3 min. Natália Šupová

Objektívna zodpovednosť za škodu je strašiakom pre mnohých podnikateľov. Inak tomu nebude ani v prípade leteckých spoločností. Kde sa však začína zodpovednosť leteckej spoločnosti za udalosť na palube lietadla? Hranica objektívnej zodpovednosti zahŕňa maximálne znehodnotenú batožinu či rozbitú hlavu v dôsledku otrasov alebo pod ňu možno zaradiť aj vyliatie kávy na cestujúceho? Aj o tomto kurióznom prípade bude dnešné čerstvé rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie.

15. 01. 2020 3 min. Martina Rievajová

Kto zodpovedná  za poškodenie vozidla výtlkom na ceste a ako si škodu uplatniť? Pozor i na unesenie dôkazného bremena.

08. 01. 2018 5 min. JUDr. Mária Dvončová

Čo ak si necháte osobné veci v aute na súkromnom parkovisku pred obchodným domom a niekto Vám tieto veci z auta ukradne? Zodpovedá prevádzkovateľ takéhoto parkoviska za Vaše osobné veci nachádzajúce sa v aute? Aké sú zákonné limity?

18. 05. 2017 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská