Ombudsmanka ocenila reformné opatrenia na Najvyššom súde

Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová ocenila reformné opatrenia, ktoré od nástupu do funkcie postupne zaviedla predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Daniela Švecová.

Ombudsmanka ocenila reformné opatrenia na Najvyššom súde

Skracovanie dĺžky súdnych konaní a rozhodovanie vecí bez zbytočných prieťahov označili verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová a predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) Daniela Švecová za kľúčové pri vytváraní obrazu justície, ako aj získavaní dôvery občanov. „Najvyšší súd dnes eviduje veci staršie ako dva roky len vo výnimočných prípadoch. Ide o prípady, keď je dĺžka konania spôsobená objektívne – najmä vysokým nápadom vecí alebo vecí skutkovo a právne veľmi zložitými“ povedala predsedníčka najvyššieho súdu Daniela Švecová. Tento fakt jasne potvrdili aj predsedovia všetkých štyroch kolégií najvyššieho súdu.


Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová a predsedníčka najvyššieho súdu Daniela Švecová sa jasne zhodli, že spoločne sledujú rovnaký cieľ. „Naším spoločným záujmom je poskytnutie právnej ochrany porušeným právam  fyzických a právnických osôb v primeranom čase“, povedala Daniela Švecová. Jedným z opatrení, ktoré by mal pocítiť práve občan je personálna politika predsedníčky najvyššieho súdu Daniely Švecovej. Od jej vymenovania do funkcie, v októbri 2014, sa počet asistentov sudcov zvýšil o 55. Dnes ich na najvyššom súde pracuje 87, čo je o dve tretiny viac ako v roku 2013. Aj vďaka tomuto opatreniu sa v roku 2017 podarilo na najvyššom súde znížiť stav nevybavených vecí o 33%.

Predsedníčka najvyššieho súdu Daniela Švecová sa dotkla aj problematiky zjednocovania rozhodovacej činnosti. Za mimoriadne dôležité považuje, aby zjednocovacie stanoviská kolégií a pléna najvyššieho súdu boli pre sudcov zo zákona záväzné. Verejná ochrankyňa práv predsedníčku najvyššieho súdu v tomto smere ubezpečila, že v prípade legislatívnej iniciatívy, bude mať tento návrh jej 100% podporu.