Parlament schválil zmeny pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

​Poslanci dňa 6.2.2018 v parlamente definitívne odobrili veľkú novelu zákona  o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.

Redakcia 08. 02. 2018 2 min.

Návrh predložený ministerkou spravodlivosti na jednej strane zavádza opatrenia, ktoré pomôžu znalcom, tlmočníkom a prekladateľom pri výkone ich činnosti. Na strane druhej podstatne zvyšuje verejnú kontrolu v konaniach pri vyvodzovaní zodpovednosti voči znalcom, tlmočníkom a prekladateľom.

​Pre súdy, orgány činné v trestnom konaní, alebo ďalšie orgány verejnej moci, ktoré využívajú služby znalcov, tlmočníkov, či prekladateľov, zavádzame novú informačnú povinnosť. V prípade podozrenia, že znalec, tlmočník alebo prekladateľ bezdôvodne odmietol vykonať činnosť, spôsobil prieťahy alebo odborne pochybil, budú povinné o tom informovať ministerstvo spravodlivosti. Zavedenie takejto povinnosti má prispieť k tomu, aby sme získavali potrebné informácie o pochybeniach znalcov, tlmočníkov, či prekladateľov a mohli okamžite konať.

Rozhodnutia ministerstva o potrestaní znalca, tlmočníka, či prekladateľa budú zverejňované na webe ministerstva.

Z vyjadrenia Ministerstva spravodlivosti:

Zavádzame možnosť prerušenia výkonu činnosti na vlastnú žiadosť znalca, tlmočníka alebo prekladateľa. Prerušiť výkon činnosti bude možné najviac trikrát. Dĺžka jedného prerušenia môže byť maximálne dva roky.

Precizujeme aj úpravu vzdelania ako podmienky na zápis do zoznamu znalcov.  V zákone presne určujeme, čo možno považovať za vzdelanie potrebné na výkon znaleckej činnosti. Potrebným vzdelaním bude po novom vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, ak je ho možné v danom odbore dosiahnuť. Ak to možné nie je, potrebným bude najvyššie dosiahnuteľné vzdelanie v danom odbore.

Novelou reagujeme aj na podnety od znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorí vykonávajú činnosť na základe ustanovenia súdom, pričom poukazujú na to, že znalečné alebo tlmočné je im uhrádzané so značným časovým odstupom niekoľkých mesiacov, často až rokov. Do zákona sme preto zapracovali 30 dňovú lehotu na úhradu zloženého preddavku za znalečné a tlmočné na účet znalca, tlmočníka či prekladateľa.

Ďalšou novinkou je, že znalci, tlmočníci a prekladatelia budú môcť použiť informácie získané pri svojej činnosti na vedecké, výskumné alebo vzdelávacie účely. Pre takéto prípady upravujeme povinnosť zachovávať mlčanlivosť, čo môže pomôcť ďalšiemu rozvoju a vzdelávaniu znalcov, tlmočníkov aj prekladateľov.

Precizujeme aj to, čo všetko má obsahovať a ako má vyzerať znalecký posudok, či preklad, aby už viac nedochádzalo k rôznym interpretáciám. Navyše zavádzame možnosť vyhotovovať znalecké posudky a preklady v elektronickej podobe.

Navrhovaná účinnosť zákona je 1. júla 2018.

 

Zdroj: MS SR