Počas Dňa advokácie budú niektorí advokáti radiť bezplatne!

Počas Dňa advokácie budú niektorí advokáti radiť bezplatne!

 

Slovenská advokátska komora každoročne oslavuje výročie prijatia zákona, ktorým sa v roku 1990 vytvoril rámec pre novú, nezávislú advokáciu. Pri príležitosti Dňa advokácie, ako už býva zvykom, budú advokáti aj tento rok poskytovať vo vybraných mestách právne rady bezplatne.

Záujemcovia o právnu pomoc sa budú môcť poradiť s advokátmi

v stredu 25. apríla 2018 v čase od 9.00 do 14.00 hod. :

 

- na mestskom úrade v Nitre,

- na mestskom úrade v Banskej Bystrici, 

- na mestskom úrade v Trnave, 

- na mestskom úrade v Trenčíne, 

- na mestskom úrade v Žiline, 

- na mestskom úrade v Prešove, 

- na mestskom úrade  v Poprade,

- v regionálnej kancelárii SAK v Košiciach na Floriánskej 19, 

- sídle SAK v Bratislave na Kolárskej 4. 

Tešíme sa na Vás.