Podpredseda SAK Ondrej Laciak na čele Výboru CCBE pre trestné právo

Rada advokátskych komôr Európy (CCBE) je najdôležitejšia európska organizácia združujúca advokátske komory, ktorej cieľom je chrániť princípy právneho štátu a hájiť záujmy európskych advokátov vo vzťahu k inštitúciám EÚ, Rady Európy či voči iným subjektom. Od svojho založenia v roku 1960 je uznávaná ako hlas európskej advokácie, teda zastupuje vyše 1 milión advokátov.

Redakcia 27. 02. 2019 2 min.

Zo všetkých krajín nášho európskeho regiónu sme sa spolu s ČAK stali v roku 1992 prvými pozorovateľmi v CCBE a neskôr plnohodnotnými členmi.  Išlo o výsledok dobrej práce SAK a ČAK smerom do zahraničia.

Dnes sa môžeme tešiť ďalšiemu výsledku a to je menovanie podpredsedu SAK JUDr. Ondreja Laciaka, PhD. za predsedu Výboru CCBE pre trestné právo. Vedenie CCBE ocenilo odbornosť a aktívny prístup doktora Laciaka k presadzovaniu práv obhajoby, ako aj jeho snahu o posilnenie vzájomných medzinárodných vzťahov. Ide o prvú nomináciu slovenského advokáta na pozíciu predsedu výboru.

Laciak

Výbor má 41 členov z 21 krajín a venuje sa pravidelne pripomienkovaniu európskej legislatívy smerom k presadzovaniu procesných záruk pre podozrivé a obvinené osoby, problematike európskej prokuratúry, Európskeho zatýkacieho rozkazu, elektronickým dôkazom v trestnom konaní a mnohým ďalším trestno-právnym témam. 

Viac: https://www.ccbe.eu/actions/committees-working-groups/?idC=522&Committee=Criminal%20Law

Zdroj: Slovenská advokátska komora