Pokuta za neaktuálnu fotografiu

Viete, v ktorých dokladoch môžete dostať pokutu za neaktuálnu fotografiu? V článku nájdete prehlaď o tom, kde sa oplatí mať aktuálnu podobu fotografie svojej tváre.

Redakcia 06. 07. 2018 2 min.

Možno ste sa aj vy už stretli s napomenutím respektíve pokutou za neaktuálnu fotografiu v dokladoch. Je vôbec možné, aby bola osoba za niečo takéto pokutovaná?

Občiansky preukaz

Kameňom úrazu je práve občiansky preukaz (ďalej aj "OP"), ktorého platnosť je 10 rokov s čím logicky súvisí aj prirodzená zmena podoby tváre. Niekto výrazne zostarne, schudne alebo priberie, respektíve využije služby plastickej chirurgie, ktorá dokáže „zázraky“. Práve na základe uvedeného je potrebné pamätať na skutočnosť, že podľa ustanovenia § 10 ods. 1 písm. h) zákona č. 224/2006 Z. z.  o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je občiansky preukaz neplatný, ak podľa zobrazenia podoby tváre v občianskom preukaze nemožno identifikovať držiteľa. Touto skutočnosťou by sa sťažilo plnenie úloh verejnej správy a preto by ste mohli byť pokutovaní vo výške 16 eur.

Čo je to neaktuálna fotografia?

Samozrejme na to, aby ste neboli identifikovateľný je treba výrazná zmena. Pri novom účese či narastenej brade reálne nie je možné, aby vás niekto pokutoval za neaktuálnu fotografiu. Na druhej strane ak si dáte napríklad operovať nos, alebo inak vymodelovať tvár respektíve výrazne schudnete/priberiete je možné, že vaša podoba tváre sa výrazne zmení a bude potreba urobiť si nový občiansky preukaz. V tomto prípade by išlo o zmenu údaju v OPvyhotovenie takéhoto občianskeho preukazu by vás v základnej línii správnych poplatkov stálo na kolkoch 4,50 eur.

Vodičský preukaz

Tak ako zákon o priestupkoch takýto priestupok nepozná ani zákon č. 8/2009 o cestnej premávke Z. z. ani vyhláška MV SR č. 9/2009. Z čoho vyplýva, že vo vodičskom preukaze sa nevyžaduje, aby bola vaša fotografia aktuálna.