Polícia upozorňuje: Informácie o únosoch detí na Slovensku sú klamlivé

Policajný zbor v uplynulom období eviduje zvýšený nárast šírenia hoaxu o únosoch maloletých osôb na Slovensku. Jeho šírenie dosiahlo neúnosnú mieru. Tisícky občanov ho zdieľajú na sociálnych sieťach, vo vysokom množstve ho odosielajú Policajnému zboru a v niektorých prípadoch sa hádajú s príslušníkmi Policajného zboru o jeho pravdivosti. Zvýšený počet správ podobných správ bol zaznamenaný aj na facebookovej stránke Policajného zboru.

Redakcia 17. 01. 2019 2 min.

Policajný zbor už niekoľkokrát dementoval hoax o únosoch detí prostredníctvom svojich sociálnych sietí. K únosom maloletých a mladistvých osôb na území Slovenskej republiky nedochádza. Najčastejšími dôvodmi ich nezvestnosti sú úteky z domu, úteky so starším partnerom a takzvané rodičovské únosy.

V minulosti sa objavilo niekoľko prípadov, keď maloleté osoby povedali svojim rodičom o osobách, ktoré ich mali volať do vnútra vozidla, avšak nikdy sa hrozba ani len pokusov o únos nepotvrdila. Napriek tomu Policajný zbor takéto prípady nikdy nepodceňuje a z bezpečnostno-preventívneho charakteru o nich informuje. Z toho vyplývajú občasné upozornenia miestnych obyvateľov, napríklad prostredníctvom obecného rozhlasu.

Policajný zbor žiada širokú verejnosť a médiá, aby šírili túto informáciu, ktorá bude zverejnená aj na našich sociálnych sieťach. Zároveň prosíme médiá, aby v súvislosti s touto témou nepoužívali formulácie „malo dochádzať k únosom“, prípadne „údajné únosy“.

Policajný zbor pristupuje k šíreniu akýchkoľvek hoaxov nekompromisne, čo potvrdzuje nedávne zriadenie novej facebookovej stránky „Hoaxy a podvody - Polícia SR“. Pripomíname, že šírenie poplašnej správy je trestným činom, za ktorý je možné uložiť trest až na dva roky, pŕipadne za istých podmienok až na osem rokov.

Ďakujeme za spoluprácu.

Pripájame odkaz na stiahnutie vyjadrenia Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove, ktorého sa týka posledné šírenie hoaxu. Ak sa v budúcnosti objaví podobný hoax, pre rýchle vybavenie kontaktujte príslušné Krajské riaditeľstvo, ktorého sa geograficky bude týkať.

http://www.uschovna.cz/zasilka/IZ3MY3ZK569GNYSV-66S

www.uschovna.cz/zasilka/JAN9N7MCAZKAEBW2-5RH

Zdroj: PPZ SR