Pozor na pokútníkov s osobnými bankrotmi!

​Možnosť konkurzu využilo od začiatku tohto roka (január- máj 2018) podľa štatistík Centra právnej pomoci (CPP) spolu 6 016 právnických subjektov či fyzických osôb.

Redakcia 09. 07. 2018 3 min.

Viac ako 70 si vybralo možnosť splatiť svoj dlh formou splátkového kalendára. O pomoc požiadalo Centrum právnej pomoci už viac ako 45 tisíc ľudí či subjektov (telefonicky, emailom, osobne). 

​Záujem ľudí o osobný bankrot z mesiaca na mesiac rastie. Zároveň však riaditeľka Centra právnej pomoci (CPP) Eva Kováčechová hovorí o stupňujúcom sa probléme, s ktorým sa čoraz častejšie stretávajú pracovníci klientskych centier CPP po celom Slovensku: „S nárastom záujemcov s nárokom na bezplatnú pomoc od Centra právnej pomoci pribúdajú aj rôzne spoločnosti či jednotlivci, ktorí zneužívajú tieseň klientov (dlžníkov) uchádzajúcich sa o pomoc. „Pomoc“ klientom poskytujú aj fyzické osoby ktoré nemajú živnostenské či iné oprávnenie, pričom však od klientov vyberajú poplatky vo výške 200 – 250 a viac eur. Zaznamenali sme to napr. v kanceláriách v Žiline, Liptovskom Mikuláši, Humennom, či Svidníku.“

Problémom podľa riaditeľky CPP je, že viacerí zástupcovia spoločností, jednotlivci (v niektorých mestách aj advokáti) sa predstavujú ako „pracovníci“ alebo „spolupracovníci CPP“, čo klientov  zavádza a nadobúdajú dojem, že ide o pôsobnosť Centra právnej pomoci (CPP). Iní zase poskytujú klientom nesprávne informácie v zmysle, že cez ich spoločnosť budú „vybavení“ rýchlejšie ako cez CPP. 

Ako „nenaletieť“

Kancelárie Centra právnej pomoci v poslednej dobe zaznamenávajú „pokútne“ praktiky u spoločností či jednotlivcov: 

 - Za svoje „služby“ si vyberajú stovky eur (niekde až v hodnote 600 eur)

 - Za klientov posielajú podania často poštou (aj niekoľko v jednej zásielke), chodia s nimi aj osobne, zriedka ich však zastupujú na plnomocenstvo

 - Vyplnené návrhy nie sú neúplné, sú nedostatočné, prípadne aj chybné

 - Klientov nesprávne poučujú o ich povinnostiach a následkoch oddĺženia

 

„Upozorňujeme všetkých klientov hľadajúcich pomoc, aby takýmto subjektom „nenaleteli“. Zamestnanci Centra právnej pomoci sú vyškolení a poskytujú kvalifikované a BEZPLATNÉ rady a informácie, ktoré im iné subjekty bez zodpovednosti nezabezpečia a to v konečnom dôsledku môže znamenať, že im bude oddĺženie zrušené.“

 

Kde nájsť skutočnú pomoc?

Dlžníci (ktorí spĺňajú podmienku stavu materiálnej núdze) môžu telefonicky, elektronicky alebo osobne kontaktovať príslušnú kanceláriu Centra právnej pomoci (CPP) pod gesciou rezortu spravodlivosti, podľa miesta trvalého bydliska, kde sa objednajú na konzultáciu. Na konzultácii mu zamestnanci centra následne poskytnú potrebné informácie, pomôžu vyplniť formulár žiadosti, ktorého súčasťou sú aj prílohy. Zoznam všetkých kancelárií CPP nájdete na webovej stránke www.centrumpravnejpomoci.sk.

 

Kontakty na Centrum právnej pomoci

Kontaktná linka Centra právnej pomoci:  0650 105 100

Viac informácií: www.centrumpravnejpomoci.sk

V prílohe správy pripájame najčastejšie otázky dopytované verejnosťou v súvislosti s osobným bankrotom, ktoré spolu s riešeniami vypracovala Sekcia civilného práva Ministerstva spravodlivosti SR.

Zdroj: MS SR