Pozvánka na diskusiu advokátov trestného práva

Na Slovenskej advokátskej komore sa uskutoční diskusia advokátov zameraných na trestné právo.

Redakcia 15. 05. 2018 3 min.

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA TRESTNÝCH OBHAJCOV (SATO)

 

pozýva advokátov a advokátky s odborným zameraním na trestné právo 

na stretnutia a diskusiu na trestnoprávne témy

Prvé stretnutie: pondelok 28. mája 2018 o 16:00 hod.

vo veľkej zasadačke Slovenskej advokátskej komory, 

Kolárska 4, Bratislava

a

Druhé stretnutie: pondelok 4. júna 2018 o 15:30 hod.

v regionálnej kancelárii Slovenskej advokátskej komory, 

Floriánska 19, Košice

Počet účastníkov na každom stretnutí je obmedzený na 50 osôb vzhľadom na dispozíciu priestoru. 

Na účasť sa nevzťahuje žiadny registračný poplatok.

K dispozícii bude ľahké občerstvenie.

Účasť na stretnutiach nie je podmienená členstvom v asociácii.

V prípade záujmu o účasť alebo o viac informácií, kontaktujte, prosím: 

 

Účastníci v Bratislave: Katarína Marečková, Tel: 02/204 227 28, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Účastníci v Košiciach: Mgr. Alica Turanová, Tel.: 0911 179 325, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Slovenská asociácia trestných obhajcov (SATO) pri Slovenskej advokátskej komore vystupuje ako združenie nezávislých trestných obhajcov pri presadzovaní základných práv podozrivých, obvinených a usvedčených osôb a pri riešení problémov obhajoby v trestnom konaní v Slovenskej republike. Slovenská asociácia trestných obhajcov sa hlási k Európskej komore obhajcov (European Criminal Bar Association - ECBA). 

V roku 2010 sa konal prvý ročník Slovenských dní trestného práva, ktoré zorganizovala Slovenská advokátska komora pod záštitou vtedajšieho prezidenta SR Ivana Gašparoviča a pod gestorskou taktovkou pracovnej skupiny pre trestné právo pôsobiacej v rámci komory.  Jedným z cieľov podujatia bolo vytvoriť pre advokátov – obhajcov v trestnom konaní – platformu, v rámci ktorej by sa mohli podrobnejšie zaoberať problematikou obhajoby a obhajcov. Cieľ sa pretavil do založenia Slovenskej asociácie trestných obhajcov (SATO) ako tematického združenia advokátov. Asociácia, ktorá združuje obhajcov v trestnom konaní, má ambíciu aktívne vystupovať v oblasti trestného práva, osobitne pri presadzovaní základných právd a slobôd, pri riešení konkrétnych problémov výkonu obhajoby, ako aj pri podpore statusu obhajcov. Asociácia v súlade s pôvodným cieľom vytvorila priestor na webovej stránke komory s cieľom zapojiť do svojej činnosti neformálnym spôsobom čo najväčší počet advokátov. Predsedom SATO je JUDr. Ondrej Laciak, PhD.

SATO ● sleduje návrhy a novely právnych predpisov a pripomienkuje ich, ● je aktívnym účastníkom odborných stretnutí a diskusií, ● vytvára platformu na diskusiu o nedostatkoch právnych úprav v porovnaní s optimálnym stavom legislatívy a v kontexte všeobecných práv a štandardov, ● sprístupňuje svojim členom aktuálne zdroje európskeho práva, ● vytvára sieť kontaktov, v rámci ktorých si členovia navzájom poskytujú súčinnosť pri riešení konkrétnych prípadov, ● poskytuje priestor na výmenu informácií a záležitosti praktického významu, ● spolupôsobí ako sprostredkovateľ kontaktov s inými skupinami trestných obhajcov v zahraničí a so stavovskými organizáciami sudcov a prokurátorov, ● podieľa sa na projektoch Slovenskej advokátskej komory, ● presadzuje záujmy členov pri ich odbornom vývoji a odborných otázkach spoločného záujmu, ● vystupuje ako konzultant k problematike trestného práva a výkonu spravodlivosti a ●  spolupracuje s pracovnou skupinou pre trestné právo pôsobiacou ako poradný orgán Slovenskej advokátskej komory.