Pracovná skupina pre riešenie rozhodcovských konaní

Dňa 12.03.2019 sa uskutočnilo prvé stretnutie pracovnej skupiny, ktorú zriadil minister spravodlivosti Gábor Gál, aby riešili problémy vzniknuté v aplikačnej praxi. 

Redakcia 24. 03. 2019 1 min.

Členmi skupiny sú zástupcovia ministerstva, rozhodcovských súdov, advokátskej komory. Cieľom je poskytnúť väčšiu ochranu účastníkom takýchto konaní a zvýšiť povedomie podnikateľských subjektov o možnostiach, ktoré obchodná arbitráž prináša. 

Rovnako chcú nastaviť podmienky tak, aby obchodnú arbitráž (alternatíva voči súdnemu konaniu, ktorá je častokrát rýchlejšia a hospodárnejšia) vykonávali len kvalitní a odborne zdatní rozhodcovia.

Zdroj: MS SR