Pracovná skupina rezortu spravodlivosti navrhuje častejšie využívanie domáceho väzenia

Slovenské väznice sú preplnené, jeden väzeň stojí štát cca 15 tisíc eur ročne. Častejšie využívanie trestu domáceho väzenia (cca 500 eur ročne na osobu) by mohlo vďaka návrhu rezortu spravodlivosti zefektívniť systém.

 

 
Redakcia 08. 10. 2018 2 min.

 

Čo v prípadoch, keď podmienka je príliš benevolentná a nepodmienečný trest je príliš prísny? Pracovná skupina ESMO rezortu spravodlivosti, ktorú zriadil minister spravodlivosti aby zvýšil počet využívaných elektronických náramkov, postupne nachádza riešenia.Trest domáceho väzenia by sa mohol rozšíriť z prečinov aj na zločiny, pričom by bol prísnejšou sankciou v porovnaní s podmienečným odkladom trestu odňatia slobody.
 
Minister spravodlivosti uvádza: “Chceme umožniť sudcom uložiť trest domáceho väzenia v prípade, že trest odňatia slobody by s ohľadom na osobu páchateľa a okolnosti spáchania trestného činu bol príliš represívny, navyše aj s ohľadom na výšku trestných sadzieb v trestnom zákone a často aj s nežiaducim dopadom na rodiny páchateľov. ”Ide o prípady trestných činov, kde trestný zákon určuje trestnú sadzbu s dolnou hranicou neprevyšujúcou 4 roky a hornou hranicou neprevyšujúcou 10 rokov.
 
Vyplnila by sa teda akási medzera, v ktorej sa sudca mnohokrát potrebuje pohybovať v záujme uloženia adekvátnej sankcie. Sudcovia by tak mohli siahnuť po elektronických náramkoch aj napríklad pri prípadoch sprenevery, krádeže či nevyplatení mzdy. Rezort spravodlivosti sa chce spojiť s Generálnou prokuratúrou SR a pomáhať sudcom udeľovať viac alternatívnych trestov. “Slovensko má na počet obyvateľov v porovnaní s inými krajinami vysoký pomer odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody. V aplikačnej praxi je často problém uložiť primeraný trest – ak sudca považuje odňatie slobody za neadekvátne, musí využiť „podmienku“, dodáva ministerr spravodlivosti.
 
Trest domáceho väzenia by preto ako prísnejší od podmienky vyplnil práve ten medzipriestor a dal sudcovi priestor využiť aj túto možnosť. Naopak, trestanie v prípadoch,kedy súd neukladá trest odňatia slobody by sa týmto sprísnilo.”Na novele a hľadaní riešení pracuje ESMO skupina rezortu aj naďalej.
Zdroj: MS SR