Právnické komory navrhnú za kandidátov na sudcov Ústavného súdu rešpektované osobnosti právneho života

Právnické komory využijú svoje právo nominovať kandidátov na sudov Ústavného súdu SR, ktorí spĺňajú najprísnejšie odborné kritériá a zároveň majú vo svojej profesii dobré meno.

Redakcia 15. 11. 2018 2 min.

Predseda Slovenskej advokátskej komory Tomáš Borec, prezident Notárskej komory Miroslav Gregor a prezident Slovenskej komory exekútorov Miroslav Paller to potvrdili na spoločnom stretnutí s prezidentom SR Andrejom Kiskom. Predstavitelia právnických komôr sa zhodli na tom, že pre fungovanie právneho štátu a systému ochrany práv je rozhodujúce, aby bol Ústavný súd SR riadne obsadený čo najkvalitnejšími sudcami.

Spoločne preto vyzývajú, aby všetky subjekty s návrhovou právomocou, a takisto Národná rada SR a prezident SR, postupovali v tejto mimoriadne dôležitej otázke dobromyseľne a tak, aby nebola ohrozená činnosť Ústavného súdu SR. „Ako predstavitelia významných právnických komôr združujúcich spolu tisíce členov, si uvedomujeme náš diel zodpovednosti.

Svojimi návrhmi preto chceme prispieť k tomu, aby práva ľudí boli prostredníctvom ÚS SR chránené na najvyššej možnej úrovni,“ zhodli sa zástupcovia SAK, NK SR a SKE. Komory zároveň považujú za vhodné, aby boli noví sudcovia ústavného súdu vyberaní tak z radov skúsených sudcov všeobecných súdov, ako aj spomedzi rešpektovaných predstaviteľov akademickej sféry a rovnako aj uznávaných osobností právnej praxe.

Vzhľadom na rozsiahle kompetencie ÚS, od rozhodovania tisícok individuálnych ústavných sťažností až po skúmanie súladu právnych predpisov s ústavou, je vhodné, aby Ústavný súd čerpal zo všetkých týchto oblastí (súdy, akademická sféra, právna prax). Uvedené preto komory zohľadnia aj pri výkone svojho nominačného práva.

Zdroj: SAK