Právnické komory navrhnú za kandidátov na sudcov Ústavného súdu rešpektované osobnosti právneho života

Právnické komory využijú svoje právo nominovať kandidátov na sudov Ústavného súdu SR, ktorí spĺňajú najprísnejšie odborné kritériá a zároveň majú vo svojej profesii dobré meno.

Právnické komory navrhnú za kandidátov na sudcov Ústavného súdu rešpektované osobnosti právneho života

Predseda Slovenskej advokátskej komory Tomáš Borec, prezident Notárskej komory Miroslav Gregor a prezident Slovenskej komory exekútorov Miroslav Paller to potvrdili na spoločnom stretnutí s prezidentom SR Andrejom Kiskom. Predstavitelia právnických komôr sa zhodli na tom, že pre fungovanie právneho štátu a systému ochrany práv je rozhodujúce, aby bol Ústavný súd SR riadne obsadený čo najkvalitnejšími sudcami.

Spoločne preto vyzývajú, aby všetky subjekty s návrhovou právomocou, a takisto Národná rada SR a prezident SR, postupovali v tejto mimoriadne dôležitej otázke dobromyseľne a tak, aby nebola ohrozená činnosť Ústavného súdu SR. „Ako predstavitelia významných právnických komôr združujúcich spolu tisíce členov, si uvedomujeme náš diel zodpovednosti.

Svojimi návrhmi preto chceme prispieť k tomu, aby práva ľudí boli prostredníctvom ÚS SR chránené na najvyššej možnej úrovni,“ zhodli sa zástupcovia SAK, NK SR a SKE. Komory zároveň považujú za vhodné, aby boli noví sudcovia ústavného súdu vyberaní tak z radov skúsených sudcov všeobecných súdov, ako aj spomedzi rešpektovaných predstaviteľov akademickej sféry a rovnako aj uznávaných osobností právnej praxe.

Vzhľadom na rozsiahle kompetencie ÚS, od rozhodovania tisícok individuálnych ústavných sťažností až po skúmanie súladu právnych predpisov s ústavou, je vhodné, aby Ústavný súd čerpal zo všetkých týchto oblastí (súdy, akademická sféra, právna prax). Uvedené preto komory zohľadnia aj pri výkone svojho nominačného práva.

Zdroj: SAK