Predseda SAK T. Borec na konferencii k téme Dôvera vo vládu zákona

Predseda SAK Tomáš Borec vystúpil s príspevkom na konferencii Dôvera vo Vládu zákona – želateľný stav verzus realita. Na agende tejto iniciatívy mal možnosť spolupracovať a participovať už ako minister spravodlivosti počas prijímania viacerých dôležitých reforiem, predovšetkým  pri rekodifikácii civilného práva procesného, ale aj  presadení  zákona o tvorbe právnych predpisov v kombinácii s novým systémom Slov-lex, ktorý ponúka potrebné zázemie pre kvalitný a transparentný legislatívny proces.

Redakcia 17. 07. 2019 2 min.

T. Borec vyjadril aj myšlienku,  že „aj keď všetci vidíme, že tu sú viaceré tendencie postupného zlepšovania, zďaleka nemôžeme povedať, že všetko funguje tak, ako má. Vysvetlenie spočíva v tom, že nech by sme mali aj najlepšiu legislatívu na svete, nakoniec  všetko závisí na ľuďoch, ktorí osobnou profesionalitou a angažovanosťou vedia meniť veci k lepšiemu. Dá sa to vnímať aj z druhej strany – zlé zákony a zle motivované rozhodnutia sa najľahšie prijímajú vtedy, ak držitelia moci - či v štáte, alebo v súkromnej sfére – necítia dostatočný tlak z vonka.  Pretože ak tu je jasný a zjednotený tlak občianskej spoločnosti, angažovaných ľudí a súkromného sektora, tak vidíme, že volení zástupcovia ľudí jednoducho nemôžu tieto signály ignorovať.“

Konferenciu usporiadala Americká obchodná komora na Slovensku, ktorá organizuje podujatia s témou Rule of Law dlhodobo.  Dôvera je základným predpokladom pre stabilnú a prosperujúcu ekonomiku. Firmy nevyhnutne potrebujú predvídateľné prostredie a dôveryhodné inštitúcie. Cieľom konferencie bolo diskutovať o prioritách, ktoré zdieľa široká koalícia podnikateľských združení  v Iniciatíve za vládu zákona. Odbornej diskusie sa zúčastnili zástupcovia súkromného sektora ako aj zástupcovia parlamentných strán , Ministerstva hospodárstva SR, Európskej komisie a ďalší.

SAK a AmCham nedávno usporiadali aj podujatie venované spoločnej téme modernizácie rozhodcovského konania a lepšieho využitia jeho potenciálu pre podnikateľské prostredie.

Zdroj: Slovenská advokátska komora