Predsedníčka súdnej rady vyhlásila voľbu predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

V októbri tohto roka uplynie päťročné funkčné obdobie aktuálnej predsedníčke Najvyššieho súdu SR, Daniele Švecovej. Kompetencia vyhlásiť voľby na obsadenie tejto významnej funkcie v systéme slovenskej justície, prislúcha predsedníčke súdnej rady. Lenka Praženková vyhlásila voľby dnes, t.j. 25. júla 2019, pričom deň a čas konania volieb podľa zákona vyhlasuje predseda súdnej rady najneskôr 45 dní pred ich konaním.

Redakcia 30. 07. 2019 2 min.

Kandidátov na predsedu najvyššieho súdu môže súdnej rade navrhnúť člen súdnej rady, sudcovské rady, stavovské organizácie sudcov, plénum sudcov Najvyššieho súdu, sudca Najvyššieho súdu a minister spravodlivosti. Predsedom Najvyššieho súdu SR sa môže stať len sudca najvyššieho súdu. Jednotlivé návrhy kandidátov sa doručujú priamo predsedníčke súdnej rady. Takto vytvorený zoznam kandidátov obdržia členovia súdnej rady minimálne 15 dní pred uskutočnením samotnej voľby. Tá sa uskutoční na verejnom zasadnutí súdnej rady aj za prítomnosti samotných kandidátov na predsedu najvyššieho súdu. Zároveň všetci dostanú rovnaké podmienky na sebaprezentáciu ako aj obhájenie svojej predstavy o pôsobení vo funkcii predsedu najvyššieho súdu. Následne súdna rada o kandidátoch rozhodne v tajnej voľbe a na základe výsledkov voľby, v zmysle ústavy, predloží prezidentke Slovenskej republiky návrh na vymenovanie predsedu najvyššieho súdu do funkcie.

Výsledky volieb sa vyhlásia na zasadnutí súdnej rady, na ktorom sa voľba predsedu najvyššieho súdu vykonala. Prezidentke Slovenskej republiky bude na vymenovanie za predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky predložený ten kandidát na post predsedu najvyššieho súdu, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov súdnej rady.

S ohľadom na dôležitosť samotnej voľby ako aj poskytnutie dostatočného priestoru na prezentáciu všetkých kandidátov, sa predsedníčka súdnej rady rozhodla tento bod programu zaradiť na mimoriadne zasadnutie súdnej rady. Voľba predsedu najvyššieho súdu sa tak uskutoční 9. septembra 2019 na zasadnutí súdnej rady so začiatkom o 13:00.

Zdroj: Súdna rada SR