Prelomenie veta prezidentky v prospech novely zákona o elektronických komunikáciách

Národná rada Slovenskej republiky prelomila veto prezidentky Zuzany Čaputovej v súvislosti s kontroverznou novelou zákona o elektronických komunikáciách. Ešte koncom augusta sa prezidentka stretla s ministrom dopravy a výstavby Andrejom Doležalom, kedy objasnila svoje pripomienky. Hlava štátu sa teraz chce obrátiť na Ústavný súd.

Klaudia Ježíková 28. 09. 2020 2 min.

Zákon sa týka získavania telefónnych čísel občanov Slovenskej republiky, ktorí navštívili takzvané “červené“ krajiny a vzniká u nich podozrenie zo šírenia nebezpečných nákazlivých chorôb. K tomu by malo dochádzať pomocou mobilných operátorov, ktorí v takýchto prípadoch budú povinní poskytnúť informácie Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR). Týmto spôsobom sa má predchádzať nedodržaniu povinnej izolácie po návrate na Slovensko. Novela zákona stanovuje výšku finančnej pokuty v prípade neuposlúchnutia do výšky 5000 EUR, ktorá bude uložená príslušným orgánom ÚVZ SR.

Operátor bude oprávnený spracovávať napríklad lokalizačné údaje, prevádzkové údaje a to bez súhlasu alebo upovedomenia účastníka. Na základe lokalizácie môžu byť účastníkovi zasielané varovné SMS správy.

Novela zákona chráni účastníka pomocou úpravy rozsahu právomocí operátora a rovnako aj uchovávania získaných informácii. "ÚZV SR je oprávnený tieto údaje získavať len s cieľom zabránenia vzniku a šírenia pandémie alebo nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby," uvádza návrh novely. Spracovávanie a uchovávanie informácii úradom môže prebiehať po dobu 60 dní, potom musí dôjsť k ich zničeniu. ÚVZ SR sa bude v pravidelných správach o použití údajov zodpovedať parlamentnému ústavnoprávnemu výboru. Novela bude účinná dňom jej vyhlásenia.