Prezident SR vymenoval tridsiatich sudcov bez časového obmedzenia

Preťaženú slovenskú justíciu posilní 30 nových sudcov.

Prezident SR vymenoval tridsiatich sudcov bez časového obmedzenia

Sudcovia si prevzali v Prezidentskom paláci dekrét o vymenovaní a zložili Andrejovi Kiskovi slávnostný sľub za prítomnosti ministra spravodlivosti SR Gábora Gála a predsedníčky Súdnej rady SR Lenky Praženkovej. Gábor Gál všetkým sudcom v novej funkcii praje veľa nestranných, odborných a kvalitných rozhodnutí, ktoré pomôžu tvoriť dôveru spoločnosti v slovenskú justíciu. 

​ZOZNAM VYMENOVANÝCH SUDCOV:

MENO:                                            SÚD:

Lukáš Beňák                                   Okresný súd Košice- okolie

Peter Bodo                                      Okresný súd Michalovce

Janá Brídziková                               Okresný súd Bratislava I.

Eva Detvaiová                                 Okresný súd Galanta

Vladislav Ďurkáň                              Okresný súd Revúca

Peter Guček                                     Okresný súd Skalica

Silvia Hrnčiariková                            Okresný súd Žilina

Desana Janíčková Rusnáková            Okresný súd Dunajská Streda

Pavol Juhás                                      Okresný súd Bratislava II.

Ján Kanás                                        Okresný súd Nitra

František Krasňan                             Okresný súd Poprad

Lucia Kuzmová                                 Okresný súd Nitra

Johana Máčajová                              Okresný súd Trnava

Silvia Majerníková                             Okresný súd Rožňava

Dušan Miškovčík                                Okresný súd Kežmarok

Dagmar Mišúnová                             Okresný súd Považská Bystrica

Alžbeta Mitríková                              Okresný súd Košice II.

Ján Odnoga                                      Okresný súd Nové Mesto 

                                                      nad Váhom

Marek Olekšák                                 Okresný súd Nitra

Zuzana Pavlíková                             Okresný súd Nové Mesto 

                                                     nad Váhom

Mário Pivarči                                   Okresný súd Komárno

Lukáš Poperník                                Okresný súd Levice

Peter Pravda                                   Okresný súd Trnava

Natália Slivenská                             Okresný súd Trnava

Andrea Škapincová                          Okresný súd Košice I. 

Veronika Šuchová                            Okresný súd Banská Bystrica

Petra Vysaníková                             Okresný súd Košice II.

Helena Tore Janíčková                      Okresný súd Žilina

Miriama Žáková                               Okresný súd Bratislava I.

Veronika Židek                                Okresný súd Trnava

1.jpg

2.jpg

2.jpg

Foto: Kancelária prezidenta SR