Prezident Slovenskej republiky, Andrej Kiska vymenoval nových profesorov vysokých škôl

Andrej Kiska vymenoval v utorok v Prezidentskom paláci profesorov vysokých škôl. Ich zoznam nájdete uvedený nižšie v článku, v mene redakcie Právnych Novín všetkým srdečne gratulujeme. 

Redakcia 13. 06. 2019 2 min.

1. doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc. v odbore: etnológia 
2. doc. RNDr. Ján Buček, CSc. v odbore: humánna geografia
3. doc. Ing. Jana Burgerová, PhD. v odbore: predškolská a elementárna pedagogika
4. doc. Ing. Ľuboš Buzna, PhD. v odbore: aplikovaná informatika
5. doc. Mgr. Ivan Cimrák, Dr. v odbore: aplikovaná informatika
6. doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD. v odbore: obchodné a finančné právo
7. doc. PhDr. Tomáš Hangoni, PhD. v odbore: pravoslávna teológia
8. doc. Ing. Slavomír Hrček, PhD. v odbore: časti a mechanizmy strojov 
9. doc. RNDr. Erich Kalavský, PhD. v odbore: verejné zdravotníctvo 
10. doc. Dipl. Ing. Natalia Kryvinska, Dr. techn. v odbore: manažment 
11. doc. RNDr. Peter Kubatka, PhD. v odbore: biológia
12. doc. ThLic. Miloš Lichner, D. Th. v odbore: katolícka teológia
13. doc. PhDr. Gabriela Lojová, PhD. v odbore: odborová didaktika
14. doc. Ing. Vanda Maráková, PhD. v odbore: cestovný ruch
15. doc. Mgr. Alžbeta Marček Chorvátová, PhD., DrSc. v odbore: biofyzika
16. doc. Ing. Martin Moravčík, PhD. v odbore: inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
17. doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD. v odbore: teória a dejiny štátu a práva
18. doc. RNDr. Roman Pašteka, PhD. v odbore: aplikovaná geofyzika
19. doc. JUDr. Margita Prokeinová, PhD. v odbore: trestné právo
20. doc. PhDr. Kvetoslava Repková, CSc. v odbore: sociálna práca
21. doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD. v odbore: občianska bezpečnosť 
22. doc. Mgr. art. Ľubica Rybárska, ArtD. v odbore: hudobné umenie
23. doc. Ing. Marián Schwarz, CSc. v odbore: environmentálne inžinierstvo
24. doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. v odbore: medzinárodné právo
25. doc. Mgr. Zuzana Straková, PhD. v odbore: cudzie jazyky a kultúry
26. doc. Ing. Jozef Svetlík, PhD. v odbore: výrobná technika
27. doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D. v odbore: pedagogika
28. doc. PhDr. Mária Šmidová, PhD. v odbore: sociálna práca
29. doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH v odbore: verejné zdravotníctvo
30. doc. MUDr. Jozef Šuvada, PhD. v odbore: sociálna práca
31. doc. Ing. Peter Tomčík, PhD. v odbore: analytická chémia
32. doc. Ing. Anna Tomová, CSc. v odbore: odvetvové a prierezové ekonomiky
33. doc. ThDr. Peter Vansač, PhD. v odbore: sociálna práca
34. doc. Ing. Ján Viňáš, PhD. v odbore: strojárske technológie a materiály
35. doc. PaedDr. Mgr. Eva Zacharová, Ph.D. v odbore: ošetrovateľstvo
36. doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD. v odbore: anorganická chémia
37. doc. PaedDr. Katarína Žilková, PhD. v odbore: predškolská a elementárna pedagogika.

Zdroj: Kancelária prezidenta SR