Prieťahy v konaní

Bilancia činnosti Ústavného súdu SR

Ústavný súd Slovenskej republiky za I. polrok 2018 vybavil 1 469 podaní a jeden sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky rozhodol v priemere o 113 podaniach (návrhoch a sťažnostiach)

Budú sa riešiť priestorové problémy bratislavských súdov?

Nedostatok kapacitných priestorov pre zamestnancov Okresného súdu Bratislava I už bude čoskoro minulosťou. Minister spravodlivosti pomohol súdu vyriešiť alarmujúce podmienky, v ktorých zamestnanci dlhé roky pracovali.

Opakované prieťahy v dedičskom konaní

Tento príklad najnovšieho rozhodnutia Ústavného súdu SR svedčí o tom, že aj prieťahy v nesporovom konaní sa môžu vyšplhať do extrému, ktorý by naozaj nemal prichádzať v úvahu.

Ústavný súd uverejnil najväčších previnilcov v prieťahoch

"Porušenie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov apráva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote, ale najmä prieťahy (extrémne a opakované) zistené v rámci rozhodovacej činnosti ústavného súdu sú odrazom existujúceho neuspokojivého stavu, ktorý dlhodobo znižuje dôveryhodnosť občanov voči súdom a ich rozhodovacej činnosti.

Ústavný súd priznal za apríl 2018 finančné zadosťučinenie v celkovej výške 50 700 €

Koniec mája so sebou opäť prináša bilancovanie uplynulého mesiaca na Ústavnom súde Slovenskej republiky. Opäť budeme platiť za porušenia práv sťažovateľov.

Prezident SR vymenoval tridsiatich sudcov bez časového obmedzenia

Preťaženú slovenskú justíciu posilní 30 nových sudcov.

Minister spravodlivosti sa stretol s predsedníčkou Ústavného súdu

Minister spravodlivosti Gábor Gál sa minulý týždeň na Ústavnom súde Slovenskej republiky v Košiciach stretol s jeho predsedníčkou Ivettou Macejkovou.

Mesiac marec nás vyšiel na prieťahoch na vyše 46 000 EUR

Ústavný súd Slovenskej republiky priznal nálezom v sťažnostiach v mesiaci marec 2018 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 46 050 €.

Za mesiac február priznal Ústavný súd 21 500 EUR

Ústavný súd Slovenskej republiky priznal nálezom v sťažnostiach v mesiaci február 2018 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 21 500 €.

Spasia justiční čakatelia našu poddimenzovanú justíciu?

Sudcovia odchádzajú do dôchodku a problémy v činnosti súdov sa tak ďalej prehlbujú. O tomto probléme si v polovici októbra pohovorila predsedníčka Súdnej rady spolu s prezidentom SR.